Nyheter

Nyhetsbrev april 2017

VDs kommentarer Hoppas att alla har haft en glad och trevlig påsk även om vädret ibland varit något varierat. Under mars och april har Cyxone tillsammans med forskarna i Wien och Freiburg samt med vår strategiska partner Sourcia bearbetat studieresultaten med T20K för att utforma en rationell plan för att så snabbt som möjligt komma […]

Läs mer

Dokument inför årsstämman nu tillgängliga

Dokumenten Kallelse till årsstämman, Fullmakt, Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner samt Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen finns nu att ladda ner från Cyxones hemsida under Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor. Länk till dokumenten

Läs mer

Nyhetsbrev mars 2017

VDs kommentar Nyhetsbrevet kommer denna gång lite senare än vanligt. Det beror på att två internationella möten, Swiss Nordic Bio och Sachs Forum, ägt rum den senaste månaden. Eftersom jag presenterat Cyxone och T20K mot MS med föredrag på båda mötena har det krävts en del förberedelser för att kunna ge så bra och uppdaterad […]

Läs mer

Nyhetsbrev februari 2017

VDs kommentar Vi har lärt oss mycket om T20K under 2016! Under senaste halvåret har vi undersökt ett antal nyckelegenskaper hos T20K enligt den plan vi berättade om inför börsintroduktionen i juni 2016. Vi har nu lärt oss att T20K är lättare att kemiskt syntetisera och verkar kemiskt och biologiskt stabilare än vi trodde för […]

Läs mer

Nyhetsbrev januari 2017

VDs kommentarer Månaden december har varit bråd både på grund av juluppehållet och för att många resultat skulle samlas in från våra samarbetspartners och planerna för 2017 skulle utformas. Tack vare Leonard Saffer, Cyxones nye projektledare, fungerade processen utmärkt och vi ser fram mot ett nytt och mycket spännande år med Cyxone och T20K. Några […]

Läs mer