Alla dokument som är relaterade till den Extra Bolagsstämma som har annonserats till den 11 december 2017 finns att tillgå på Cyxones hemsida under Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor:

http://investor.cyxone.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

På denna sida kommer alla dokument som är relevanta i samband med bolagsstämman att publiceras.