Investor Relations

Cyxone är ett resurssnålt bolag

Cyxone är ett resurssnålt bolag fokuserat på att utveckla läkemedelskandidaten T20K mot Multipel Skleros (MS). T20K har passerat forskningsstadiet vilket kortar ner tiden till värdehöjande händelser som t.ex. kliniska studier.

De egenskaper T20K visat i cell- och djurstudier har potential att utveckla substansen till en genombrottsprodukt för att behandla MS-patienter i olika sjukdomsstadier.

Cyxone önskar en kommersiell partner vilket möjliggör en snabbare klinisk utveckling till färdigt läkemedel vilket ökar värdet på bolaget. Cyxone avser också att ta fram nya farmakologiskt aktiva cyclotider för immunrelaterade sjukdomar som t.ex. ledgångsreumatism vilket ger möjligheter till långsiktigt värdebyggande.

VD Kjell Stenberg presenterar Cyxone på BioStock Live i Stockholm