Största ägare

Ägarförteckning per den 28 juni 2019. Källa: Euroclear

Namn Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 15,92
Oxy Pharma AB 5,12
Avanza Pension 5,05
Nordnet Pensionsförsäkring 3,83
Ivar Nordqvist 2,48
Christian Pettersson 1,84
Erste Group Bank 1,20
Göran Persson 1,07
Bert Junno 0,88
Events4singler DK 0,72
Övriga 61,89
Totalt 100,00