Största ägare

Ägarförteckning per den 31 mars 2019. Källa: Euroclear

Namn Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 15,92
Oxy Pharma AB 5,12
Försäkringsbolaget Avanza Pension 5,09
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,41
John Fällström 2,20
Jan Ivar Nordqvist 2,10
Christian Pettersson 1,79
Erste Group Bank AG 1,20
Göran Persson 0,91
Bert Junno 0,88
Övriga 61,38
Totalt 100,00