Största ägare

Ägarförteckning per den 31 december 2018.

Namn Antal aktier Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 5 962 500 15,92
Oxy Pharma AB 1 916 372 5,12
Försäkringsbolaget Avanza Pension 1 911 031 5,10
John Fällström 1 617 939 4,32
Nordnet Pensionsförsäkring AB 1 198 528 3,20
Jan Ivar Nordqvist 783 212 2,09
Christian Pettersson 508 200 1,36
Erste Group Bank AG 448 355 1,20
Göran Persson 361 900 0,97
Bert Junno 331 250 0,88
Övriga 22 418 230 59,85
Totalt 37 457 517
100,00