Finansiell kalender

Kommande händelser

Delårsrapport kvartal 2, 2019

Datum: 28 augusti 2019

Delårsrapport kvartal 3, 2019

Datum: 15 november 2019

Bokslutskommuniké 2019

Datum: 14 februari 2020