Finansiell kalender

Kommande händelser

Årsredovisning 2018

Datum: 2 april 2019

Delårsrapport kvartal 1, 2019

Datum: 17 maj 2019

Årsstämma

Datum: 24 maj 2019

Delårsrapport kvartal 2, 2019

Datum: 28 augusti 2019

Delårsrapport kvartal 3, 2019

Datum: 15 november 2019