Marknad

Trender i Cyxones bransch

Cyxones bedömning är att MS-marknadens tillväxt begränsas av läkemedlens ibland kraftiga biverkningar, att preparaten endast kan behandla en del av MS-patienterna (RRMS-patienter) och att medlen oftast måste ges via injektioner. Under den senaste tioårsperioden har flera stora läkemedelsbolag utvecklat substanser som kan tas som tabletter, men deras biverkningar utgör fortfarande en begränsning för ökad användning i MS-patienter. Några biologiska läkemedel med kraftiga farmakologiska effekter har också utvecklats, dock med risk för allvarliga biverkningar. Trenden är att försöka finna läkemedel med få biverkningar, som därför kan ges under lång tid, även till andra än RRMS-patienter, i form av tabletter. Vidare noteras att läkemedelsbolagen etablerade på MS-marknaden är, på grund av att patenten till många etablerade MS-läkemedel är på väg att löpa ut, mycket motiverade att finna nya produkter som kan ersätta gamla produkter och försvara och öka deras marknadsandelar.

Marknadspotential

Cyxones potentiella marknad för T20K är väsentlig och förväntas växa de närmsta åren. I Sverige finns ca 18 000 människor med MS och ca 2,5 miljoner i hela världen är drabbade av MS. Värdet av MS-marknaden beräknas öka från 17,2 miljarder USD 2014 till cirka 20 miljarder USD år 2024, trots att flera av de ledande produkterna (Copaxone, Rebif och Betaseron) förlorat sitt patentskydd under perioden.

Ett nytt läkemedel i tablettform som kan bromsa MS-utvecklingen och som samtidigt är så ”snällt” mot kroppen att man kan ta det hela livet ut skulle kunna ersätta många av dagens läkemedel.

Konkurrenter

De tio mest säljande läkemedlen för multipel skleros är:

  • Copaxone
  • Avonex
  • Rebif
  • Gilenya Tysabri
  • Betaseron
  • Tecfidera
  • Ampyra
  • P. Acthar Gel
  • Aubagio

De fyra bäst säljande läkemedlen för multipel skleros (Gilenya, Tecfidera, Avonex och Copaxone) hade under 2013 en sammanlagd försäljning som uppgick till cirka 12 miljarder USD. Bästsäljare som Copaxone, Rebif och Betaseron är gamla läkemedel vars patentskydd redan har gått ut.