VDs kommentar
Månaden började med att möta nya läkemedelsbolag samt företag som kan samordna regulatoriska studier för Cyxone (s.k. CROs) på BioEurope i Köln. Jag fick möta representanter för läkemedelsbolag som är mycket aktiva inom multipel skleros och hade mycket bra diskussioner om T20K och MS. Mycket viktigt var också den andra mötesomgången med olika CROs som Cyxone ska samarbeta med för att utföra de viktiga prekliniska studierna under 2017 som ska bilda grund för vår kliniska fas I studie. Har fört samtal med tre olika CROs sedan september och väntar nu på deras konkreta aktivitetsplaner och priser. Samtalen med läkemedelsutvecklare med olika bakgrunder är mycket givande för att optimera utvecklingsplanen för T20K.

Substanstillverkaren har sänt oss två olika saltformer av T20K vars egenskaper nu undersöks av vår formuleringsexpert i Danmark. Analysutveckling och regelbundna analyser av T20K efter ”stresstester” av substansen görs av ett bolag i Lund. Hoppas att vi snart har data som gör att vi kan välja den form som ska ingå i den färdiga formuleringen. Den schweiziska tillverkaren konverterar då all producerad T20K till rätt saltform som kan användas i studierna under 2017.

Prekliniska studier
Den experimentella fasen av den orala toxicitetsstudien med T20K är klar och rapporten förväntas senare under december.

Som jag tidigare meddelat så har vi spenderat en del tid för att välja ett bra laboratorium för att göra den ”mus-MS” studie för att verifiera de studier som gjorts av forskargruppen i Wien i Österrike. Jag har sällan sett så väl designade, konsekvent genomförda och väl dokumenterade mus-MS-studier hos något annat forskningslaboratorium än den gjorda vid det medicinska universitetet i Wien. Oavsett detta så bör man göra en ny studie på ett helt annat laboratorium för att bekräfta resultaten. Till skillnad från t.ex. toxicitetsstudierna (som inte har gjorts tidigare) förväntar jag mig inte att vi får väsentlig information i den nya studien som skulle förändra vår utvecklingsplan. Det laboratorium vi valt ligger i Australien och har stor erfarenhet av att utföra mus-MS-studier och kan starta studien i januari.

Administrering av T20K intravenöst och i buken gav förväntat resultat. Den fria mängden T20K i plasma efter oral administrering som visade farmakologiska effekter på djuren var för låg för att kunna mätas med säkerhet. Vårt bioanalyslaboratorium i Österrike vidareutvecklar analysmetoden för att vi ska kunna mäta också låga mängder av T20K.
Än så länge går arbetet med T20K som förväntat och med färre ”överraskningar” än jag brukar se i andra projekt.

Kommande möten
Jag kommer att möta aktieägare på Aktiespararnas aktieträff på hotell Anglais i Stockholm den 5 december. Hoppas på många deltagare och kunna svara på frågor. Stora Aktiedagen den 28 november var välbesökt och jag är glad över det intresse som många visar för Cyxone. Titta gärna på den video från presentationen som kan nås via vår hemsida.

Vi har publicerat en uppdaterad hemsida den 6 december som vi hoppas kommer att göra det enklare att finna information om bolaget och dess aktiviteter. Ni kommer inom kort kunna anmäla er där så att nyhetsbreven skickas via email direkt till er.

Ny projektledare hos Cyxone
Sist men inte minst välkomnar vi Leonard Saffer som började den 1 december som projektledare för de aktiviteter som Cyxone genomför med olika bolag på olika platser i världen. Leonard är en erfaren projektledare och kommer att se till att våra samarbetspartners arbetar effektivt för våra mål. Ni kan läsa mer om Leonard under rubriken ”Om oss” på vår hemsida.

Eftersom detta är det sista nyhetsbrevet för 2016 så önskar alla en riktigt god jul och nyårshelg!

Malmö 6 december 2016

Kjell G Stenberg
VD