VDs kommentarer

Månaden december har varit bråd både på grund av juluppehållet och för att många resultat skulle samlas in från våra samarbetspartners och planerna för 2017 skulle utformas. Tack vare Leonard Saffer, Cyxones nye projektledare, fungerade processen utmärkt och vi ser fram mot ett nytt och mycket spännande år med Cyxone och T20K.

Några nyckelresultat under december

Vi har nu bekräftat att T20K inte ger några toxiska effekter upp till mellan 100 och 250 mg/kg. Detta ger T20K en utmärkt säkerhetsmarginal till den nivå, 20 mg/kg, där man ser tydliga effekter på mus-MS.

Vi och våra partners har arbetat hårt med att undersöka hur T20K tas upp i kroppen. Det är viktigt att kunna korrelera den dos man ger med de farmakologiska effekter man ser i försöksdjuren för att gå vidare till människa. Efter många och långa samtal har vi startat en försöksserie där vi undersöker hur olika orala beredningsformer kan öka upptaget av T20K i kroppen.

Till vår stora glädje har vi funnit att T20K verkar tas upp i CNS, d v s. att den behandlar MS-sjukdomen där den finns. Det är ovanligt att substanser tas upp i CNS och att vår T20K skulle kunna nå fram till den vävnad där sjukdomen sker ger den en betydligt större chans att bli ett praktiskt verksamt läkemedel i människa. En riktigt fin ”julklapp”.

Tillsammans med våra partners har vi gjort många viktiga framsteg med T20K sedan juni 2016, bl a

 • Etablerat en stabil syntesmetod för T20K
 • Utvecklat en analysmetod för T20K
 • Tagit fram alternativa saltformer av T20K för att optimera stabiliteten
 • Startat ett långsiktigt stabilitetsprogram för att visa T20Ks hållbarhet
 • Genom upprepade försök visat att T20K har lika låg toxicitet som vi hoppades på
 • Tagit fram känsliga bioanalysmetoder för T20K i plasma och vävnader, inklusive hjärna
 • Genomfört farmakokinetiksstudier där vi mätt mängd T20K i plasma och i hjärna efter olika administrationssätt av T20K
 • Startat en jämförande studie med olika T20K formuleringar för att öka biotillgängligheten
 • Initierat en studie i mus-MS (EAE-modell)
 • Identifierat och kontrakterat många olika samarbetspartners i olika länder för att genomföra de olika studierna
 • Presenterat T20K till de flesta av de stora läkemedelsbolagen som är potentiella köpare av T20K för MS

Vi har genom studierna under andra halvan av 2016 lagt en bra grund för att kunna designa det regulatoriska utvecklingsprogrammet för 2017 och fas I under 2018.

Aktieägarmöte i Stockholm

Det var mycket stimulerande att träffa så många aktieägare som slöt upp till mötet den 5 december. Jag fick många bra och initierade frågor från aktieägarna och jag är också glad för de som sökte upp mig under pausen för att få veta mer om Cyxone.

Teckningsoption 1 (TO1)

Jag vill passa på att påminna er som har teckningsoption, TO1, att lösa in den mellan den 30 januari och den 10 februari. Ni som har TO1 kan köpa en aktie i Cyxone för 5 kronor. En bra affär nu när aktien de senaste dagarna rört sig runt 7 kronor.

Möten i januari

Vi möter Bachem, Schweiz, den 12 januari för att stämma av hur tillverkningsprocessen utvecklas och vår analyspartner Pharm-analyt från Österrike den 26:e för att diskutera resultaten från vår kinetikstudie. Den 17 januari möter vi representanter för våra samarbetspartners inklusive Sourcia från Nederländerna, vår prekliniska/kliniska koordinator, för att dra upp riktlinjerna för de studier med T20K vi ska genomföra under 2017. Målet är att planen ska ge oss tillstånd att genomföra fas I i människa under 2018.

Den 31 januari presenterar jag Cyxone och T20K vid Aktiespararnas möte i Lund. Ser fram mot bra diskussioner om Cyxone ocxh T20K.

Önskar er alla ett givande år 2017!

Malmö 11 januari 2017

Kjell G Stenberg
VD