Management

Leonard Saffer

Projektledare

Leonard är kemitekniker med specialisering inom läkemedelskemi. Innan han anslöt sig till Cyxonegruppen arbetade han som biokemisk analytiker och projektledare på CapSenze Biosystems AB i Lund. Som projektledare på CapSenze arbetade Leonard som integrator i ett konsortium-projekt under europeiska kommissionen med syfte att utveckla utrustning för övervakning av miljögifter i havsvatten i realtid.