Styrelse

Bert Junno

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2015. Teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet

Bert Junno har totalt genererat mer än 250 MSEK i risk- och statskapital från olika investerare och har ansvarat för produktförsäljning av 100 MSEK från tidigare satsningar i Europa. Bert grundande och var VD för WntResearch AB och utvecklade Galecto Biotech AB från Forskarpatent i Syd AB:s projektportfölj. För närvarande är han VD för Gabather AB (publ).

Pågående uppdrag

Styrelseledamot och VD i Gabather AB (publ), styrelseledamot i Aptahem AB (publ), Accequa AB och i insynsrådet för Patent- och registreringsverket.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Taurus Energy AB (publ), Wntresearch AB, Jakten 7 AB, Balx 4 AB och Galecto Biotech AB. VD i Forskarpatent i Syd AB och Innovationspatent Sverige AB. Ägare och verksam i följande bolag: Accequa AB.

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Bachelor of Art från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Erfarenhet

Theresa Comiskey Olsen har 20 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella licensavtal.

Pågående uppdrag

Styrelsemedlem i Biovotec AS, FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Aptahem AB.

Tidigare uppdrag

Styrelsemedlem i PCI Biotech Holding ASA, Calpro AS, Nordic Nanovector ASA, Serodus ASA, Nattopharma ASA, Camo ASA, Aquabiotechnology ASA, Calpro Diagnostics Inc. och Medsafe ASA. VD för Magnus Innovasjon AS. Ägare och verksam i följande bolag: Langseth Advokatfirma DA.

Saad Gilani

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i elektroteknik från Rutgers College of Engineering och MBA från Rutgers University i New Jersey, där han specialiserade sig på finansiering.

Erfarenhet

Saad Gilani är för närvarande VD på Yorkville Advisors Global samt medlem i bolagets investeringskommitté och styrelseledamot i Temple Therapeutics BV. Han var tidigare chef för Healthcare Group där han ledde finansieringstransaktioner i en mängd olika life science-bolag med fokus på bioteknik, molekylär diagnostik och medicinsk utrustning i USA och i Europa. Innan han kom till Yorkville Advisors Global arbetade Saad på Keyence Corporation under elva år med ingenjörs- och marknadsföringsfrågor.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Temple Therapeutics BV.

Mikael Lindstam

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Ph.d. inom oorganisk kemi med fortbildningar inom marknadsföring och entreprenörskap.

Erfarenhet

Mikael Lindstam har bland annat varit inblandad i uppstartsverksamheter och utvecklingsprogram som genererat investeringar om totalt mer än 100 MSEK från privat och offentligt kapital. Mikael Lindstam har även varit med och utvecklat Galecto Biotech AB och Gabather AB (publ) från Forskarpatent i Syd AB:s projektportfölj samt har varit ansvarig för affärsutveckling av Forskarpatent i Syd AB:s och Innovationspatent Sverige AB:s holdingbolag samt deras patent- och licensportföljer. För närvarande är han styrelseledamot och VD för Aptahem AB (publ).

Pågående uppdrag

Styrelseordförande Accequa AB och styrelseledamot och VD i Aptahem AB (publ).

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Ceratmo AB. Ägare och verksam i följande bolag: Accequa AB.