Vetenskapligt råd

Christian gruber

Ordförande för Vetenskapligt råd

Christian Gruber är ledare för en forskargrupp och docent vid medicinska universitetet i Wien (Österrike). Han är även ARC Future Fellow vid University of Queensland (Australien). Christian Gruber studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och molekylär bioteknik vid Queensland University of Technology (Australien), och disputerade i molekylär biovetenskap vid The University of Queensland. För sina insatser fick han flera vetenskapliga priser, t.ex. 2013 Heribert Konzett Award of the Austrian Pharmacological Society, 2014 Young Investigator Silver Award of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology, och 2014 Dr. Willmar Schwabe Award of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Forskningen som hans team fokuserar på är att studera biologiska funktionen och farmakologiska verkningsmekanismen hos naturbaserade peptider som isolerats från växter och ryggradslösa djur (t.ex. peptidhormoner, neuropeptider och peptidtoxiner), och utveckling av nya peptidläkemedel. Han är styrelseledamot och österrikisk delegat till European Peptide Society och invald medlem i "Max-Bergmann-Kreis".

Carsten Gründemann

Medlem i Vetenskapligt råd

Carsten Gründemann är ledare för en forskargrupp och ansvarig forskare vid University Medical Center Freiburg (Tyskland). Han studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och biologi vid universitetet i Freiburg, och disputerade i Experimental Immunology vid universitetet i Tübingen (Tyskland). Han fick “Excellence in Integrative Medicine Research Award 2013” av European Society of Integrative Medicine (ESIM) för sina forskningsinsatser. Hans team fokuserar sin forskning på att studera immunologiska funktioner och mekanismer i traditionellt använda växter och svampar.