Pressmeddelanden

Cyxone slutför T20Ks prekliniska program efter positiva resultat i toxikologiska studier

2018-11-28, 08.41 (CET)
Regulatorisk

Cyxone (publ) meddelade idag att det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS) är slutfört efter att de toxikologiska studierna påvisar ett positivt resultat. Läkemedelskandidaten T20K har nu visats säker för människor att inta och nästa steg är att pröva effekten av T20K i kliniska studier.   

De toxikologiska studierna i det prekliniska programmet hade främst för avsikt att undersöka säkerheten att inta T20K-substansen men även den dos som ska administreras till människor i kliniska studier i en så kallad dos-eskaleringsstudie. Studierna utfördes med de tre doserna 0,01, 0,1 eller 0,6 mg T20K/kg i två djurslag, råtta och hund. Resultaten visar att vid administrering av 0,1 mg/kg kunde inga toxiska effekter på djuren observeras. Den dos-begränsande effekten var att kärlet vid injektionsstället blev hårdare och att en lokal inflammation uppträdde. Det fanns inga tecken på systemisk toxicitet, organ-specifik toxicitet eller effekter på blodkemin ens vid 0.6 mg/kg.

”Detta är en betydande milstolpe för läkemedelskandidaten. Vi är mycket nöjda med att se en god säkerhetsprofil på detta naturliga växtprotein som väl motsvarar vår förväntning och ser nu med tillförsikt fram emot de kommande stegen i T20Ks utvecklingsprogram,” säger Kjell G. Stenberg, VD i Cyxone.

Cyxone fortsätter nu med planeringsarbetet för T20Ks kliniska utvecklingsprogram vilket bland annat inkluderar ansökan till den europiska läkemedelsmyndigheten om att få påbörja kliniska studier i människa.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50.
www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande