Pressmeddelanden

Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

2018-07-10, 10.30 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone AB (publ) meddelade idag att den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi har avslutats. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein.

Pilotstudien bestod av två följande faser där cyklotiden testades i två olika djurmodeller med syftet att undersöka cyklotiders effekt mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Även om den kliniskt inducerade inflammationen i tjocktarmens inre foder inte reducerades så visade data från studien indikativa resultat på antiinflammatorisk effekt genom en minskad storlek på de lymfkörtlar som är associerade med tjocktarmen, reduktion av CD3-positiva T-celler och minskade Lipokalin-2 nivåer.

”Det är, som alltid, en besvikelse att inte bara få positiva resultat. Men även om denna pilotstudie inte lyckades visa önskad effekt i tjocktarmen så är resultaten som stöder cyklotidens antiinflammatoriska effekt lovande och i linje med de effekter som setts i multipel skleros (MS) modeller”, sa Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone. ”Baserat på dessa resultat har vi kommit fram till att vårt cyklotidteknologiprogram kommer, just nu, att bibehålla sitt fokus på att driva utvecklingen av T20K för behandling av MS.”

Denna pilotstudie föranleddes av den tidigare upptäckten av cyklotidens förmåga att hämna en nyckelfaktor i inflammationssjukdomar, IL-2, och dess ackumulering i tarm och mjälte, vilka är organen som anses vara involverade i IBD. Ursprungligen inleddes forskning på sjukdomen efter en förfrågan från ett läkemedelsbolag som hade observerat Cyxones forskning kring sin T20K för MS.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA). Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i pre-kliniskt program samt Rabeximod för RA i klinisk fas 2 program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande