Pressmeddelanden

Nyemission för att slutföra förvärvet av Rabeximod till Cyxone

2017-11-23, 08.50 (CET)

Som tidigare meddelats så förvärvade Cyxone Rabeximod från OxyPharma i juni 2017. Rabeximod har genomgått fas 2 studier i patienter med moderat till svår ledgångsreumatism där man fann signifikanta förbättringar av sjukdomssymptomen fyra veckor efter att den formella försöksperioden (12 veckor) avslutats.

Cyxone planerar att genomföra en ny, s.k. fas 2B studie med Rabeximod med huvudsakligen identiskt upplägg men med den viktiga skillnaden att patienterna behandlas under dubbelt så lång tid (24 veckor) som vid den föregående fas 2 studien.

För att driva Rabeximod genom ett komplett fas 2B program (djurstudier och klinisk program) krävs nytt kapital i tillägg till det kapital bolaget erhållit för att ta T20K genom fas 1 kliniska studier.

Cyxone beräknar att kostnaden för det nya Raboximod programmet kommer att bli ca. 60 miljoner kronor.

Under innevarande halvår har Cyxone presenterat bolagets projektportföj med fokus på Rabeximod till institutionella investerare, företagsfonder samt s.k. "family officies" i Schweiz, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kina, Skandinavien och USA.

Bolagets ledning har därför beslutat att kalla till en extra bolagsstämm den 11 december kl 10 i Malmö för att berätta mer om vårt finansieringsarbete och söker aktieägarnas stöd för att emittera aktier för att genomföra en fas 2B studie med Rabeximod i patienter med ledgångsrematism.

För att genomföra en riktad emission, med syfte att finansiera utvecklingen av Rabeximodprojektet, har bolagets styrelse beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 11 december kl. 10 i Malmö.

2017-11-23

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2017 kl. 08.50 CET.

Om Cyxone 
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com

Ladda ner som PDF