Pressmeddelanden

Befintlig Rabeximod kan användas i Cyxones planerade fas 2b studie i patienter med ledgångsreumatism

2017-11-01, 16.20 (CET)

Cyxone har låtit analysera Rabeximod som OxyPharma tidigare tillverkat för kliniska studier hos Syntagon AB. Resultatet visar att den befintliga substansen trots flera års lagring kan användas i Cyxones kommande fas 2b studie i patienter med ledgångsreumatism.

Cyxone bedömer i och med detta att man inte behöver nytillverka Rabeximod vilket är en väsentlig besparing för bolaget och underlättar starten av det kliniska programmet.

2017-11-01

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017 kl. 16.15 CET.

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) är ett biomedicinskt bolag som utvecklar läkemedel baserat på en typ av naturliga växtproteiner, s.k. cyklotider. Cyklotidteknologin har förutsättningar att kunna ge nya läkemedel med fördelaktiga farmakologiska effekter på sjukdomar som idag saknar effektiva och säkra behandlingar. Bolaget fokuserar på utvecklingen av substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar som t ex multipel skleros och ledgångsreumatism. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank som nås på telefon 08-4638000.
www.cyxone.com

Ladda ner som PDF