Pressmeddelanden

Cyxone väljer första klinik inför fas 1-studie med T20K i MS

2018-10-23, 08.20 (CEST)
Regulatorisk

Cyxone (publ) meddelade idag att bolaget valt den klinik som kommer att genomföra läkemedelskandidaten T20Ks första studie i människa. Kliniken som ligger i Västeuropa har under en tid noga utvärderats baserat på en rad avgörande kriterier och kommer behandla de första friska frivilliga patienterna i den kliniska fas 1-studien för T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS). Detta innebär att bolaget ligger väl i fas med de planerade förberedelserna av T20Ks första kliniska studie inför starten av rekrytering av friska frivilliga patienter såväl som genomförandet av det resterande delen av det prekliniska programmet.

Läkemedelskandidaten T20K i MS genomgår för nuvarande de sista delarna i det prekliniska programmet som är krävs inför starten av den första kliniska studien i människa på kliniken som ligger i Västeuropa. Den återstående delen av det prekliniska programmet består endast av toxikologistudier där substansen ska påvisas vara säker för människa att inta. Cyxone har enligt plan genomfört toxikologistudierna i två djurslag, först i råtta och sedan i hund. Ytterligare undersöks även att substansen söker sig till rätt organ vilket görs genom att jämföra distributionen av T20K i kroppen med intravenös och oral administrering. I nuläget inväntas en slutrapport med färdiganalyserade data från bolagets samarbetspartner, men övergripande indikativa resultat visar på en god säkerhetsprofil där studierna i båda djurslagen indikerar liknande resultat.

”Med de prekliniska studierna snart i hamn är valet av den första kliniken för studier i människa en av de större bitarna i det förberedande pusslet. Vi ser mycket positivt på att ha hittat en trovärdig samarbetspartner som vi känner har rätt förutsättningar för att kunna genomföra den första studien i människa med T20K både kompetensmässigt, men även med ett nätverk med tillgång till idealtypen av friska frivilliga patienter som kan ingå i studien”, säger Kjell G. Stenberg, VD i Cyxone.

Bolaget förbereder för att skicka in en ansökan om att få starta kliniska studier och toxikologistudierna med läkemedelskandidaten T20Ks är den sista återstående delen av det prekliniska programmet. Cyxone kommer att meddela marknaden när slutrapporten från toxikologistudierna har inkommit till bolaget.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på telefon 08-503 015 50.
www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande