Pressmeddelanden

Cyxone meddelar att amerikanskt delpatent utfärdats för läkemedelskandidaten T20K i MS

2019-02-04, 10.19 (CET)
Regulatorisk

Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO) har utfärdat patentet 10,159,710 B2 – ett delpatent, s.k. divisional patent, relaterat till det redan godkända ’ursprungspatentet’ för läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).

Det nyligen utfärdade amerikanska delpatentet är ett underpatent till det godkända patentet med titeln Cyclotides as immunosuppressive agents (US 9,453,052 B2). Som anges i ansökan så relaterar detta delpatent till användning av den cyklotidbaserade läkemedelskandidaten T20K i en läkemedelssammansättning för användning vid immunsuppression såväl som en administreringsmetod.

Kjell G. Stenberg, VD för Cyxone, kommenterade ”Delpatentsstrategin är allmän praxis i USA och utfärdandet av detta delpatent är resultatet av vår pågående process där vi konsekvent arbetar för att förbättra våra innovationers långsiktiga skydd. Detta ligger helt i linje med vår immaterialrättsstrategi att prioritera säkerställandet av skydd på för oss strategiskt viktiga marknader såsom den amerikanska marknaden”.

Cyxone har för närvarande godkända patent på nyckelmarknader, vilket inkluderar Europa, Australien och USA, relaterade till läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av MS.

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, VD
Tel: 0723-816168
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av autoimmuna sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av orala molekyler och cykolotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K mot MS i prekliniskt program samt Rabeximod för ledgångsreumatism i klinisk fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com  

Se Pressmeddelande