Pressmeddelanden

 • Cyxone har fått godkänt patent på sin cyclotidteknologi i USA

  2016-09-19, 14.45 (CEST)
  Regulatorisk

 • Hög säkerhetsmarginal för Cyxones utvecklingssubstans T20K

  2016-08-31, 16.43 (CEST)
  Regulatorisk

 • Halvårsrapport 2016-01-01 till 2016-06-30

  2016-08-24, 08.40 (CEST)
  Regulatorisk

 • Cyxone tillför medicinsk expertis inom fas I-studier och multipel skleros

  2016-08-10, 15.35 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) har utökat sitt vetenskapliga råd med Dr. Tony Verco. Dr. Verco är läkare och har en gedigen erfarenhet av att leda utveckling av nya läkemedelssubstanser fram till och genom fas I-studier i människa. Han har bl a varit chef vid AstraZenecas fas I-enhet i Storbritannien. Dr. Verco har även varit medicinsk chef vid BioMS Medical i Kanada där han ansvarat för internationella fas III-studier av en ny läkemedelskandidat för multipel skleros (MS).

 • Cyxone har fått sin första leverans av T20K för den initiala studieomgången enligt tidigare meddelad plan

  2016-07-08, 15.00 (CEST)

 • Första handelsdagen för Cyxone på Nasdaq First North den 7 juni 2016

  2016-06-01, 11.17 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone ABs (publ) ansökan om listning av bolagets aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 och TO 2 för upptagande av handel på Nasdaq First North har godkänts av Nasdaq First North. Första handelsdag är den 7 juni 2016. Kortnamn för bolagets aktie på First North är CYXO, kortnamnet för teckningsoption TO 1 är CYXO TO 1 och kortnamnet för teckningsoption TO 2 är CYXO TO 2.

 • Cyxones noteringsemission kraftigt övertecknad

  2016-05-04, 18.20 (CEST)

  Den 29 april 2016 avslutades teckningstiden i Cyxones nyemission av units inför den planerade noteringen vid Nasdaq First North. Emissionen om 25 MSEK tecknades till cirka 135 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om ca 540 %. Totalt inkom 4 173 teckningar. Cyxone tillförs därmed totalt cirka 25 MSEK före noterings- och emissionskostnader om cirka 2,8 MSEK. Avräkningsnotor skickas ut den 6 maj 2016.

 • Cyxone inleder teckningsperiod för nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

  2016-04-13, 09.00 (CEST)

  Idag den 13 april 2016 inleds teckningsperioden för Cyxones nyemission av units. Vid fulltecknad nyemission tillförs Cyxone initialt 25 MSEK och vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner tillförs Bolaget ytterligare 25 MSEK före emissionskostnader. Emissionsperioden löper till och med den 29 april, och om Bolaget godkänns av First North beräknas första handelsdag för aktien och teckningsoptionerna till den 7 juni 2016. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden. Bolagets värdering uppgår till cirka 40 MSEK innan nyemissionen.

 • Cyxone offentliggör prospekt avseende nyemission om 25 MSEK inför notering på Nasdaq First North

  2016-04-12, 18.15 (CEST)

  Styrelsen i Cyxone AB (publ) ("Cyxone" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission av units riktad till allmänheten i Sverige och institutionella investerare. Cyxone har upprättat ett prospekt avseende nyemission av units inför planerad notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North. Beräknad första handelsdag på First North är den 7 juni 2016. Prospektet har i dag, den 12 april 2016, godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och prospektet finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.cyxone.com, och kommer att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats. Cyxone har erhållit teckningsåtaganden om totalt 15 MSEK, motsvarande 60 procent av den initiala emissionslikviden.