Pressmeddelanden

 • Cyxone bildar dotterbolag i Schweiz

  2019-05-20, 13.23 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har inlett registreringen av Cyxone Switzerland AG, ett helägt dotterbolag i Schweiz. Dotterbolaget, som kommer att vara beläget i Basel, är ett viktigt steg i att stärka bolagets globala närvaro och öppnar upp för fler typer av internationella investeringar och samarbeten.

 • Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-03-31

  2019-05-17, 08.29 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

 • Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

  2019-04-24, 16.15 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 24 maj 2019 kl. 10.00 i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. Rösträttsregistrering börjar kl. 9.30 och avbryts när stämman öppnas.

 • Årsredovisning för Cyxone AB för perioden 2018-01-01 – 2018-12-31

  2019-04-02, 08.02 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2018 finns nu tillgänglig på bolagets webbplats (www.cyxone.com).

 • Cyxone tillkännager strategisk avsikt att positionera sin läkemedelskandidat T20K i MS som ett profylaktiskt medel

  2019-03-20, 10.01 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att prekliniska rön stödjer positioneringen av dess läkemedelskandidat T20K som ett profylaktiskt medel för behandling av multipel skleros (MS). Detta indikerar att substansen skulle kunna användas för tidig intervention av MS, vilket skulle mildra eller förebygga MS-skov och potentiellt sett till och med kunna fördröja sjukdomens progression. Tidig sjukdomsintervention, som detta, är för närvarande inte målinriktning för någon annan tillgänglig behandling.

 • Bokslutskommuniké 2018-01-01 till 2018-12-31

  2019-02-14, 08.03 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av bokslutskommuniké

 • Cyxone lämnar kommentar till beslut om vite från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm

  2019-02-07, 07.56 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm har beslutat att ålägga bolaget disciplinpåföljd för överträdelse av Nasdaq First Norths regelverk. Disciplinnämnden ålägger Cyxone att till börsen betala vite uppgående till SEK 200 000, motsvarande två årsavgifter till följd av överträdelser avseende regelverkets punkter för delgivning av insiderinformation under andra halvåret 2017.

 • Cyxone meddelar att amerikanskt delpatent utfärdats för läkemedelskandidaten T20K i MS

  2019-02-04, 10.19 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att det amerikanska patent- och registreringsverket (USPTO) har utfärdat patentet 10,159,710 B2 – ett delpatent, s.k. divisional patent, relaterat till det redan godkända ’ursprungspatentet’ för läkemedelskandidaten T20K som utvecklas för behandling av multipel skleros (MS).

 • Cyxone slutför T20Ks prekliniska program efter positiva resultat i toxikologiska studier

  2018-11-28, 08.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ) meddelade idag att det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS) är slutfört efter att de toxikologiska studierna påvisar ett positivt resultat. Läkemedelskandidaten T20K har nu visats säker för människor att inta och nästa steg är att pröva effekten av T20K i kliniska studier.   

 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-09-30

  2018-11-21, 08.34 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport