Projekt

T20K – Huvudkandidat för MS

T20K är en unik substans som forskarna i Wien och Freiburg har visat hämmar proinflammatoriska cytokiner som IL2 och effektivt reducera kliniska symptom i djurmodell för multipel skleros vid oral administrering. Vid terapeutiska doser har inga tecken på toxicitet observerats.

Diversifierad produktportfölj

Cyklotider kan ändras, samtidigt som den grundläggande cyclotidstrukturen behålls, för att ta fram nya substanser med intressanta farmaceutiska egenskaper för utvalda sjukdomar. Detta ger en stor möjlighet för Cyxone att bygga en diversifierad produktportfölj över tiden.

Litteratur

  • Thell, K., Hellinger, R., Schabbauer, G. and Gruber, C; Drug Discovery Today, vol. 19, No 5, 2014, 645-653
  • Gründemann,C, Thell, K, Lengen, K, Garcia-Käufer, M, Huang, Y-H, Huber, R., Craik, D.J., Schabbauer, G. and Gruber, C.W.; PLOS, June 2013