Patent

Våra patent

Utvecklingsarbetet på Cyxone och forskningsarbetet som genomförs av samarbetande forskare, genererar kontinuerligt nya patentmöjligheter för bolaget; både inom befintliga projekt och inom helt nya områden. Dessa möjligheter utvärderas noga av Cyxone samt av patentombud som företaget konsulterar. Huruvida en viss uppfinning ska patentsökas eller inte avgörs från fall till fall. Cyxones immaterialrättsstrategi är att ansöka om patent i de länder som bedöms utgöra de viktigaste marknaderna för bolaget att etablera sig på. För närvarande utgörs detta av följande områden: Nordamerika, Europa samt strategiskt starka marknader i Asien och övriga världen.

Område Ansökningsnr Ansökningsdatum Utgångsdatum Status
Europa EP 2815701.3/WO2012EP76739 2011-­12-­22 2031­-12­-22 Patentansökan
Australien AU 2012356772 2011­-12­-22 2031-­12-­22 Patentansökan
Kanada CA 2859708 2011­-12-­22 2031-­12­-22 Patentansökan
USA US 14366427 2011-­12-­22 2031­-12­-22 Godkänt