Vår historia

Cyxones bakgrund

År 2015 förvärvade investeringsfonden Accequa AB rättigheterna till den cyclotidteknologi som utvecklats på det medicinska universitetet i Wien i samarbete med universitetskliniken i Freiburg. Cyxone bildades för att utveckla cyclotidteknologin och en ny läkemedelskandidat, T20K, för multipel skleros. Målet är att slutföra fas I studier i människa under 2018.

Oldenlandia Affinis

Den första dokumenterade observationen av farmaceutisk effekt av en cyklotid var när en norsk läkare, Lorents Gran, konstaterade att afrikanska kvinnor använde ett läkemedelste gjort av bladen av växten oldenlandia affinis för att framkalla och underlätta förlossningsarbetet. Den aktiva ingrediensen identifierades senare som en peptid, som heter Kalata B1, efter det traditionella namnet för den inhemska medicinen, Kalata-Kalata.

Cyclotider

Cyklotider anses vara ideal "mall" för att utveckla nya läkemedel eftersom de kännetecknas av god oral tillgänglighet, utmärkt biologisk stabilitet och för det stora antalet nya strukturer som kan skapas.

Cyklotider har potential att bli en ny klass mycket specifika läkemedel med låg toxicitet för flera immunrelaterade sjukdomar och cancer.

Sjukdomar som kan behandlas genom cyklotidläkemedel innefattar stora autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och multipel skleros samt olika cancerformer och organavstötning.

Autoimmuna sjukdomar

Autoimmuna sjukdomar innefattar många allvarliga kroniska sjukdomar där det fortfarande saknas botemedel. Dagens läkemedel kan minska sjukdomssymptom men är ofta förknippade med allvarliga biverkningar som begränsar långtidsanvändning. Det finns ett stort ouppfyllt behov av nya effektiva läkemedel med låg toxicitet vid autoimmuna sjukdomar.

Multipel skleros är en livslång autoimmun sjukdom där nya, oralt effektiva och säkra läkemedel skulle vara en stor fördel.

Multipel Skleros

Multipel skleros (MS) är en kronisk, autoimmun sjukdom som leder till ökande svårigheter för den drabbade att leva ett normalt liv. Dagens MS-mediciner kan bara ges under de akuta ”episoderna” av MS och de ger ibland kraftiga biverkningar.

Cyxone utvecklar en ny typ av MS-medicin baserat på ett modifierat växtprotein, s.k. cyclotider. Studier på det medicinska universitetet in Wien har visat på goda effekter på MS i djur och medlet har en jämförelsvis låg toxicitet. God effekt och låg toxicitet i djurmodeller ger oss förhoppningen att kunna erbjuda personer som drabbats av MS ett långt liv med hög livskvalité.