BioStock-artikel: RA-patienter i stort behov av nya behandlingsalternativ

maj 6, 2022

BioStock publicerade den 5 maj 2022 en artikel om det stora behovet av nya behandlingsalternativ för RA-patienter.

Efter FDAs säkerhetsvarningar ser man ett skifte bort från JAK-hämmare för behandling av reumatoid artrit. Förändringarna på marknaden, och det kvarstående behovet av nya behandlingsalternativ, belyser möjligheterna för RA-läkemedel under utveckling med nya verkningsmekanismer.

Även om det idag finns en mångfald av godkända RA-läkemedel på marknaden, är behovet fortfarande stort av säkrare och mer effektiva behandlingar av RA, samt nya behandlingsalternativ för de som inte svarar på dagens tillgängliga mediciner. På den nordiska bioteknikkartan finns flera bolag som fokuserar på just detta. Ett av dessa är Cyxone, som utvecklar läkemedelskandidaten Rabeximod, som befinner sig i fas II. Rabeximod riktar in sig mot inflammatoriska makrofager, en typ av vit blodkropp som spelar en central roll i inflammationsförloppet.

Läs hela artikeln på biostock.se