Cyxone i media

Cyxone i media

Cyxone topp-rankat bolag av Startus Insights

jul 31, 2020

Startus Insights rankar Cyxone som ett av 5 start-up bolag inom läkemedelsutveckling med potential att förändra industrin: Länk till Startus Insights ranking

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone redovisar en stabil kassa och en stärkt ledning

feb 18, 2020

BioStock publicerade den 18 februari 2020 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Bioteknikbolaget Cyxone har presenterat sin bokslutskommuniké för 2019, som visar på en stabil kassa och att bolagets två kandidater avancerar mot nästa steg....

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone växlar upp utvecklingstakten

jan 24, 2020

BioStock publicerade den 24 januari 2020 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Bioteknikbolaget Cyxone gick stärkta in i 2020 då bolagets båda läkemedelskandidater, T20K och Rabeximod, uppnått viktiga kliniska delmål förra året. Med hjälp av...

Läs mer

BioStock-artikel: Teckningsoption ger Cyxone kassainjektion

sep 25, 2019

BioStock publicerade den 25 september 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Sedan halvårsskiftet 2019 har Cyxones aktiekurs stigit med 84 procent, om man mäter från årsskiftet har den ökat hela 130 procent. Anledningen är...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone aktuella med teckningsoption

sep 11, 2019

BioStock publicerade den 10 september 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Stärkta av sommarens positiva kliniska data för MS-kandidaten T20K – som bekräftade god säkerhet och tolerabilitet i människa – samt med en ny...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone siktar på särläkemedelsstatus

sep 6, 2019

BioStock publicerade den 5 september 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Bioteknikbolaget Cyxone ska utvärdera om det går att söka särläkemedelsklassificering för kandidaten Rabeximod i USA och EU. Rabeximod, som utvecklas för att behandla...

Läs mer

BioStock-artikel: Halvvägs genom 2019 har Cyxone två kandidater i klinisk utveckling

jul 24, 2019

BioStock publicerade den 24 juli 2019 en intervju med Cyxones VD Kjell Stenberg, som återges nedan i sin helhet. För bioteknikbolaget Cyxone har de senaste sex månaderna kännetecknats av viktiga milstolpar inom bolagets två projekt då utvecklingen av både...

Läs mer

BioStock’s article series on autoimmune disease: Drug Development for RA and MS

jul 4, 2019

BioStock publicerade den 4 juli 2019 en artikel på engelska om autoimmuna sjukdomar, som återges nedan i sin helhet. Therapies for autoimmune diseases are available but do not work for all patients, and when they do, side effects can...

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone inleder sin första studie i människa med T20K efter nederländskt myndighetsgodkännande

jun 25, 2019

BioStock publicerade den 25 juni 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I och med ett erhållet godkännande från relevanta myndigheter går nu Cyxone vidare mot nästa utvecklingsfas med MS-kandidaten T20K och inleder en klinisk...

Läs mer

BioStock-artikel: Internationella MS-dagen: Cyxone siktar mot bättre och säkrare behandlingar för MS-patienter

maj 29, 2019

BioStock publicerade den 29 maj 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Samtidigt som traditionella MS-behandlingar får stark kritik från både amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA och europeiska läkemedelsmyndigheten EMA efter allvarliga biverkningsrapporter så växer sig marknaden...

Läs mer