Nyheter

BioStock-artikel: Cyxone siktar på särläkemedelsstatus

BioStock publicerade den 5 september 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. Bioteknikbolaget Cyxone ska utvärdera om det går att söka särläkemedelsklassificering för kandidaten Rabeximod i USA och EU. Rabeximod, som utvecklas för att behandla ledgångsreumatism, får vid en sådan klassificering bland annat reducerade regulatoriska avgifter och marknadsexklusivitet när den gör […]

Läs mer

Anmälningssedel för TO3 finns nu tillgänglig

Teckningsperioden för aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 3 i Cyxone AB pågår under perioden 2 till 18 september 2019. Anmälningssedel kan laddas ner här. Mer information finns på sidan Investor Relations/Emissioner & Teckningsoptioner. För yttterligare information vänligen kontakta: Kjell G. Stenberg, VD Tel: 0723 816 168 Email: kjell.g.stenberg@cyxone.com

Läs mer

BioStock-artikel: Halvvägs genom 2019 har Cyxone två kandidater i klinisk utveckling

BioStock publicerade den 24 juli 2019 en intervju med Cyxones VD Kjell Stenberg, som återges nedan i sin helhet. För bioteknikbolaget Cyxone har de senaste sex månaderna kännetecknats av viktiga milstolpar inom bolagets två projekt då utvecklingen av både T20K och Rabeximod har avancerat betydligt. BioStock har pratat med vd Kjell G. Stenberg om Cyxones […]

Läs mer

BioStock’s article series on autoimmune disease: Drug Development for RA and MS

BioStock publicerade den 4 juli 2019 en artikel på engelska om autoimmuna sjukdomar, som återges nedan i sin helhet. Therapies for autoimmune diseases are available but do not work for all patients, and when they do, side effects can be severe. There is a strong need for new therapies and therefore there is a large […]

Läs mer

BioStock-artikel: Cyxone inleder sin första studie i människa med T20K efter nederländskt myndighetsgodkännande

BioStock publicerade den 25 juni 2019 en artikel om Cyxone, som återges nedan i sin helhet. I och med ett erhållet godkännande från relevanta myndigheter går nu Cyxone vidare mot nästa utvecklingsfas med MS-kandidaten T20K och inleder en klinisk fas I-studie i Nederländerna. För BioStock berättar vd Kjell G. Stenberg mer om studien vars syfte […]

Läs mer