Cyxone har fått godkänt patent på sin cyclotidteknologi i USA

sep 20, 2016

Det amerikanska patentverket har meddelat att Cyxones ansökan om patent på cyclotideteknologin godkänts.

Patentansökan för den nya cyclotidteknologi som utvecklats vid det Medicinska Universitet i Wien och vid Universitetskliniken i Freiburg och som Cyxone förvärvade alla rättigheter till under 2015 har nu godkänts av den amerikanska patentmyndigheten. Patentet kommer att publiceras den 27 september med nummer 9,453,052.

Cyxones VD Kjell Stenberg kommenterar:

“Genom godkännadet av den amerikanska patentansökan har Cyxone stärkt sina förutsättningar inför en kommersiell användning av cyclotidläkemedel i USA.”

Kontakt
Cyxone AB (publ)
Kjell G. Stenberg, CEO
Tel: 070-716 80 09
E-post: kjell.g.stenberg@cyxone.com
Adelgatan 21
221 22 Malmö
www.cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016 kl. 14.45 CET.