Cyxone utvecklar substanser mot autoimmuna sjukdomar

maj 29, 2018

Biomedicinföretaget Cyxone startar under 2018 en ny verksamhetsresa med två starka utvecklingskandidater i klinisk fas; T20K mot multipel skleros (MS) och Rabeximod mot ledgångsreumatism (RA). Det innebär att bolaget även intar en unik position som aktör för utveckling och kommersialisering av läkemedel inom området för autoimmuna sjukdomar.

Befintliga behandlingar mot multipel skleros (MS) och ledgångsreumatism (RA), och autoimmuna sjukdomar generellt, är få till antalet och ger ofta starka biverkningar som påverkar patienters livs­kvalitet till det sämre. Biomedicin­företaget Cyxone arbetar med att ta fram en utvecklingsportfölj med läkemedelssubstanser mot MS och RA som ska ge patienter en ny behandlings­terapi med mindre allvarliga eller färre biverkningar – och i bästa fall förebygga utvecklingen av autoimmuna sjukdomar.

Ska ge en förbättrad livskvalitet
I nuläget befinner sig Cyxone i klinisk fas II med substansen Rabeximod mot RA och snart i klinisk fas I med substansen T20K mot MS. Kjell Stenberg, VD på
Cyxone, berättar att de olika kliniska faserna innebär att substansernas lämplighet och effekt som läkemedel testas och att de vid fortsatt positiva utfall har som mål att utlicensera och kommersialisera substanserna som läkemedel.

”God utdelning till aktieägare”
Eftersom Cyxone har en unik bolags­strategi inom läkemedelsutveckling med en virtuellt uppbyggd organisation och med samarbetspartners inom områden för forskning och tillverkning, kan de också agera tids- och kostnadseffektivt i sin framtagning av läkemedel.

– Det är dyrt att genomgå de tre kliniska faserna men som mindre bolag kan vi göra de kliniska studierna från fas I till fas II. Därefter kan vi tillsammans med läkemedelsbolag sluta ett avtal där utvecklingskandidaten vanligen köps upp eller licenseras för övergång till fas III – och där kandidaten slutligen tas till marknaden för kommersialisering av läkemedels­bolaget, säger Kjell Stenberg.

Kjell menar att ett lyckat projekt inte enbart är ett projekt som leder till en konkret produkt och som ger patienter tillgång till ny terapi och en förbättrad livskvalitet.

– Ett lyckat projekt är för oss även ett projekt som ger en god utdelning till våra aktieägare – något vi vill möjliggöra med vår bolagsuppbyggnad och utvecklingsstrategi, avslutar Kjell.

Fakta
Biomedicinbolaget Cyxone verkar för att kunna förbättra livskvaliteten för de med autoimmuna sjukdomar.

Utvecklingsportföljen består av RA i kliniskt fas II program för ledgångsreumatism, T20K som snart är i klinisk fas I för MS och potentiellt en tidig kandidat inom IBD. Listad på Nasdaq First North.

Öppna som pdf

Läs elektroniskt på GPs sida