Bioteknikbolaget Cyxone, som handlas på First North, har slutfört det prekliniska programmet för läkemedelskandidaten T20K i multipel skleros (MS), efter att de toxikologiska studierna påvisat ett positivt resultat.

“Detta är en betydande milstolpe för läkemedelskandidaten. Vi är mycket nöjda med att se en god säkerhetsprofil på detta naturliga växtprotein som väl motsvarar vår förväntning och ser nu med tillförsikt fram emot de kommande stegen i T20K:s utvecklingsprogram”, säger Cyxones vd Kjell Stenberg i ett pressmeddelande.

Cyxone fortsätter nu med planeringsarbetet för T20K:s kliniska utvecklingsprogram vilket bland annat inkluderar ansökan till den europiska läkemedelsmyndigheten om att få påbörja kliniska studier i människa.

Artikeln på Di.se