Dokument inför Extra Bolagsstämma 11 december 2017

nov 27, 2017

Alla dokument som är relaterade till den Extra Bolagsstämma som har annonserats till den 11 december 2017 finns att tillgå på Cyxones hemsida under Investor Relations/Bolagsstyrning/Bolagsstämmor:

http://investor.cyxone.com/bolagsstyrning/bolagsstaemmor/

På denna sida kommer alla dokument som är relevanta i samband med bolagsstämman att publiceras.