En ökad livskvalitet i fokus

maj 28, 2019

Cyxone är ett biomedicinbolag med siktet inställt på att genomgripande förändra behandlingen av autoimmuna sjukdomar. Målet är att öka patienters livskvalitet och med två kliniska utvecklingsprogram inom multipel skleros (MS) respektive ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) är bolaget närmare än någonsin förut.

För den som lever med en autoimmun sjukdom finns idag få effektiva behandlingsalternativ och dessa medför ofta allvarliga biverkningar. Det vill biomedicinbolaget Cyxone ändra på. I veckan ansökte de om att få inleda kliniska studier med sin MS-kandidat T20K och i nuläget förs diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie med RA-kandidaten Rabeximod.

Hoppas kunna bromsa sjukdomsförloppet
Givet myndigheternas godkännande väntas bolagets första kliniska studie med T20K att starta under andra kvartalet 2019. Kjell G. Stenberg, VD på Cyxone, har höga förväntningar på kandidaten och dess framtida potential.

– Oss veterligen är T20K den enda MS-behandlingen som fokuserar på att behandla sjukdomen i ett tidigt stadium, säger Stenberg. Genom att ge T20K kort efter diagnos tror vi oss kunna mildra, eller kanske till och med helt förebygga, framtida MS-skov vilket avsevärt skulle höja livskvaliteten för de över 100 000 patienter som varje år diagnosticeras med MS.

”Till förmån för både patienten och sjukvårdsbudgeten”
Bolagets andra kandidat, Rabeximod i RA, är ett skonsammare alternativ till de biologiska läkemedel som annars måste användas för patienter som inte svarar på, eller har slutat svara på, sjukdomens initiala behandling. Kandidaten har redan visat goda resultat i en fas II-studie och Cyxone för i nuläget diskussioner med kliniska utvecklingspartners inför en fas IIb-studie som kan bekräfta detta resultat.

En tydlig vision
– Vi har en möjlighet att från grunden förbättra behandlingen av autoimmuna sjukdomar och arbetar hårt för att patienter ska kunna få uppleva en märkbart högre livskvalitet än vad som med dagens medel är möjligt, avslutar Stenberg. Då många stora läkemedelsbolag är etablerade inom autoimmuna sjukdomar så finns också möjligheten att fortsätta utvecklingen genom licenserings- och samarbetsavtal och jag är mycket positiv till de närmaste årens utveckling.

En del av DN:s nyhetssatsning inom life science, i helhet kan den ses här: https://tema.storynews.se/cyxone/