Investor Relations

Cyxone är ett resurseffektivt bolag

Cyxone är ett resurseffektivt bolag, uppbyggt av ett internationellt nätverk av specialister, fokuserat på att utveckla substanser som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för allvarliga autoimmuna sjukdomar. Bolaget fokuserar på att utveckla en diversifierad utvecklingsportfölj inom autoimmuna sjukdomar genom en virtuellt uppbyggd organisation, där expertis och ledande samarbetspartners inom sina områden för forskning och tillverkning tas in vid behov för utvecklingen för att arbeta både tids- och kostnadseffektivt. Med ett brett nätverk med universitet och läkemedelsbolag kan lovande substanser in-licenseras vid tidig utvecklingsfas, utvecklas till klinisk fas III för att sedan ut-licenseras till resursstarka läkemedelsbolag för vidare fas III-utveckling och kommersialisering. Cyxones utvecklingsportföj består av läkemedelskandi-daterna Rabeximod mot ledgångsreumatism (reumatoid artrit; RA) och T20K mot multiple skleros (MS), med ambitionen att undersöka om cyklotider kan vara effektivt för ytterligare autoimmuna sjukdomar.

Läkemedelskandidaten T20K har passerat det prekliniska forskningsstadiet vilket kortar ner tiden till värdehöjande händelser som t.ex. kliniska studier som påbörjades under 2019. De egenskaper T20K visat i cell- och djurstudier har potential att utveckla substansen till en genombrottsprodukt för att behandla MS-patienter i olika sjukdomsstadier.

Läkemedelskandidaten Rabeximod har tidigare genomgått en klinisk fas IIb-studie med en bekräftad effekt- och säkerhetsprofil, dock lyckades den inte möta signifikant effekt på grund av kort studietid. En ny klinisk fas IIb-studie med längre studietid är planerad, som väntas starta i början av 2020.

Cyxone önskar en kommersiell partner som kan möjliggöra en snabbare klinisk utveckling till färdigt läkemedel, vilket ökar värdet på bolaget. Cyxone avser också att ta fram nya farmakologiskt aktiva cyklotider för andra immunrelaterade sjukdomar vilket ger möjligheter till långsiktigt värdebyggande och är även öppna för potentiella in-licenseringskandidater som kan passa väl in i bolagets utvecklingsportfölj.