Största ägare

Ägarförteckning per den 30 september 2019. Källa: Euroclear

Namn Andel av röster och kapital (%)
Accequa AB 12,15
Avanza Pension 6,73
Oxy Pharma AB 3,91
Ivar Nordqvist 3,75
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,21
Christian Pettersson 1,52
Erste Group Bank 0,99
Jan Mützell 0,92
Bert Junno 0,88
Gunvald Berger 0,82
Övriga 65,12
Totalt 100,00