Tidigare bolagsstämmor

Extra Bolagsstämma 2018

Cyxones extra bolagsstämma äger rum måndagen den 1 oktober 2018 klockan 12:00 på Advokatfirman Delphi, Stora Nygatan 64, 211 37 Malmö.

Stämmoprotokoll

Kallelse

Fullmaktsformulär

Styrelsens förslag till beslut om nyemission

Styrelsens beslut om nyemission

Fullständliga TO-villkor

Styrelsens redogörelse

Årsredoviningen - underbilaga A till styrelsens redogörelse

Delårsrapport - underbilaga B till styrelsens redogörelse

Revisorns yttrande

Årsstämma 2018

Cyxones årsstämma äger rum på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10.00.

Kommuniké från årsstämman
Kallelse
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Fullmaktsformulär

Extra bolagsstämma 2017

Extra bolagsstämman ägde rum på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö måndagen den 11 december 2017 kl. 10.00.

Kommuniké från extra bolagsstämma
Kallelse till extra bolagsstämma
Fullmaktsformulär
Emissionsbemyndigande

Årsstämma 2017

Årsstämman ägde rum tisdagen den 23 maj 2017 kl. 10.00 på Setterwalls Advokatbyrå, Stortorget 23, i Malmö.

Protokoll från årsstämma
Kommuniké från årsstämma
Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagets bolagsordning
Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
Fullmaktsformulär