Finansiell kalender

Kommande händelser

Årsredovisning 2019 publiceras på hemsidan

Datum: 3 april 2020

Delårsrapport kvartal 1, 2020

Datum: 15 maj 2020

Halvårsrapport 2020

Datum: 28 augusti 2020

Delårsrapport kvartal 3, 2020

Datum: 13 november 2020

Bokslutskommuniké 2020

Datum: 12 februari 2021