Finansiell kalender

Kommande händelser

Tyst period kvartal 3, 2020

Startdatum: 14 oktober 2020 - Slutdatum: 13 november 2020

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 13 november och den tysta perioden börjar den 14 oktober.

Delårsrapport kvartal 3, 2020

Datum: 13 november 2020

Tyst period kvartal 4, 2020

Startdatum: 13 januari 2021 - Slutdatum: 12 februari 2021

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2020 publiceras den 12 februari 2021 och den tysta perioden börjar den 13 januari 2021.

Bokslutskommuniké 2020

Datum: 12 februari 2021