Styrelse och ledning

Management

Ola Skanung

CFO & tf VD

Född 1964. CFO sedan 2015.

Erfarenhet

Har en bakgrund som Civilekonom, fördjupning entreprenörskap, med ytterligare studier i förändringsledarskap och revision. Många års erfarenhet som CFO och stor erfarenhet från, och ett brinnande intresse för, att arbeta med snabbväxande bolag.

Pågående uppdrag

VD och styrelseledamot i Ledningsresurs SYD AB, VD i Ideonfonden AB, CFO i Aptahem AB och Gabather AB, Styrelseledamot i Bofakta i Norden AB

Tidigare uppdrag

Ekonomichef på Ideon AB

Innehav (per den 30 december 2019)

Ola Skanung äger 7000 aktier i Cyxone.

Styrelse

Bert Junno

Styrelseordförande

Född 1966. Styrelseordförande sedan 2015. Teknisk doktor och civilingenjör teknisk fysik, Lunds Tekniska Högskola.

Erfarenhet

Bert Junno var medgrundare och VD för WntResearch AB 2008-12 och utvecklade 2010-12 Galecto Biotech AB från Forskarpatent i Syd AB:s projektportfölj. Efter tiden på Forskarpatent startade Bert Aptahem AB och Gabather AB 2014. Cyxone medgrundades 2015 baserat på teknologi ifrån Wiens universitet.

Pågående uppdrag

Ägare och verksam i Accequa AB. Styrelseledamot i Accequa AB och i Accequa GmbH. Medlem i Advisory Board för Patent- och registreringsverket.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Jakten 7 AB, Balx 4 AB, Aptahem AB (publ), Innovationspatent Sverige AB, Gabather AB (publ) och Gabather Finans AB. VD i Forskarpatent i Syd AB, Innovationspatent Sverige AB och Gabather AB (publ).

Innehav (per den 30 december 2019)

Bert Junno äger 300 000 aktier i Cyxone. Junno äger vidare 33,3 % av Accequa AB som äger 5 962 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Theresa Comiskey Olsen

Styrelseledamot

Född 1963. Styrelseledamot sedan 2016. Bachelor of Arts från University of Pennsylvania och Juris Doctor från University of Detroit Mercy School of Law.

Erfarenhet

Theresa Comiskey Olsen har mer än 25 års erfarenhet av legalt arbete i området läkemedel och Life Science med speciell inriktning på förhandling och upprättande av internationella avtal.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i FF Bygg og Vedlikehold AS, Jotunfjell AS och Aptahem AB. Ägare och partner i Advokatfirmaet Nova DA.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA, Calpro AS, Nordic Nanovector ASA, Serodus ASA och Biovotec AS. Ägare och partner i Langseth Advokatfirma DA. Styrelseordförande i MyLifeProducts AS.

Innehav (per den 25 september 2019)

Theresa Comiskey Olsen äger 100 000 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Saad Gilani

Styrelseledamot

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2015. Kandidatexamen i elektroteknik från Rutgers College of Engineering och MBA från Rutgers University i New Jersey, där han specialiserade sig på finansiering.

Erfarenhet

Saad Gilani är för närvarande VD på Yorkville Advisors Global samt medlem i bolagets investeringskommitté och styrelseledamot i Temple Therapeutics BV. Han var tidigare chef för Healthcare Group där han ledde finansieringstransaktioner i en mängd olika life science-bolag med fokus på bioteknik, molekylär diagnostik och medicinsk utrustning i USA och i Europa. Innan han kom till Yorkville Advisors Global arbetade Saad på Keyence Corporation under elva år med ingenjörs- och marknadsföringsfrågor.

Pågående uppdrag

Styrelseledamot i Temple Therapeutics BV.

Innehav (per den 25 september 2019)

Saad Gilani äger 132 500 aktier i Cyxone.

Förhållande till bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Oberoende

Mikael Lindstam

Styrelseledamot

Född 1966. Styrelseledamot sedan 2015. Ph.d. inom oorganisk kemi med fortbildningar inom marknadsföring och entreprenörskap.

Erfarenhet

Mikael Lindstam har bland annat varit inblandad i uppstartsverksamheter och utvecklingsprogram som genererat investeringar om totalt mer än 250 MSEK från privat och offentligt kapital. Mikael Lindstam har även varit med och utvecklat Galecto Biotech AB och Gabather AB (publ) från Forskarpatent i Syd AB:s projektportfölj samt har varit ansvarig för affärsutveckling av Forskarpatent i Syd AB:s och Innovationspatent Sverige AB:s holdingbolag samt deras patent- och licensportföljer. För närvarande är han styrelseledamot och VD för Aptahem AB (publ).

Pågående uppdrag

Ägare och verksam i Accequa AB. Styrelseordförande i Accequa AB, styrelseledamot i Aptahem Finans AB och Accequa GmbH.

Tidigare uppdrag

Styrelseledamot i Ceratmo AB.

Innehav (per den 30 december 2019)

Mikael Lindstam äger 100 000 aktier i Cyxone. Lindstam äger vidare 33,3 % av Accequa AB som äger 5 962 500 aktier i Cyxone.

Förhållande bolaget

Oberoende

Förhållande till större ägare

Beroende

Vetenskapligt råd

Christian gruber

Ordförande för Vetenskapligt råd

Christian Gruber är ledare för en forskargrupp och docent vid medicinska universitetet i Wien (Österrike). Christian Gruber studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och molekylär bioteknik vid Queensland University of Technology (Australien), och disputerade i molekylär biovetenskap vid The University of Queensland. För sina insatser fick han flera vetenskapliga priser, t.ex. 2013 Heribert Konzett Award of the Austrian Pharmacological Society, 2014 Young Investigator Silver Award of the International Union of Basic and Clinical Pharmacology, och 2014 Dr. Willmar Schwabe Award of the Society for Medicinal Plant and Natural Product Research. Forskningen som hans team fokuserar på är att studera biologiska funktionen och farmakologiska verkningsmekanismen hos naturbaserade peptider som isolerats från växter och ryggradslösa djur (t.ex. peptidhormoner, neuropeptider och peptidtoxiner), och utveckling av nya peptidläkemedel. Han är medlem i European Peptide Societys vetenskapliga utskott och invald medlem i "Max-Bergmann-Kreis".

Carsten Gründemann

Medlem i Vetenskapligt råd

Carsten Gründemann är ledare för en forskargrupp och ansvarig forskare vid University Medical Center Freiburg (Tyskland). Han studerade biokemi vid universitetet i Tübingen (Tyskland) och biologi vid universitetet i Freiburg, och disputerade i Experimental Immunology vid universitetet i Tübingen (Tyskland). Han fick “Karl und Veronica Carstens (KVC) Science Award” 2018 för sina forskningsinsatser inom området kompletterande medicin för multipel skleros (MS). Hans team fokuserar sin forskning på att studera immunologiska funktioner och mekanismer i traditionellt använda växter och svampar.