Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Cyxone tidigarelägger halvårsrapport till den 17 augusti 2018

  2018-08-15, 10.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av halvårsrapporten för perioden januari-juni 2018.

  Läs mer
 • Cyxone avslutar IBD-pilotstudie med cyklotid

  2018-07-10, 10.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att den andra och sista fasen av bolagets pilotstudie mot inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) med sin cyklotidteknologi har avslutats. Resultaten från studien bidrar till den ökande bevisningen kring cyklotidteknologin och fördjupar förståelsen för detta naturliga växtprotein.

  Läs mer
 • Cyxone utser Mangold till likviditetsgarant

  2018-06-29, 14.25 (CEST)

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har utsett Mangold Fondkommission till likviditetsgarant för bolagets aktie. Syftet med likviditetsgarantin är att förbättra likviditeten i aktien och minska skillnaden mellan köp- och säljkurs. Uppdraget påbörjas den 2 juli 2018.

  Läs mer
 • Kommuniké från årsstämma den 5 juni 2018 i Cyxone AB (publ)

  2018-06-05, 13.48 (CEST)
  Regulatorisk

  Idag, den 5 juni 2018, hölls årsstämma i Cyxone AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

  Läs mer
 • Cyxone slutför förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod

  2018-06-01, 15.31 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone AB (publ) meddelade idag att bolaget har beslutat att slutföra förvärvet av läkemedelskandidaten Rabeximod samt att emittera ca 1,9 miljoner aktier för att slutföra betalningen till OxyPharma AB. Cyxone ingick ett förvärvsavtal med OxyPharma i juni 2017 för läkemedelskandidaten Rabeximod och väljer nu att slutföra transaktionen. Affären har stärkt Cyxones utvecklingsportfölj med en kandidat i klinisk fas II program samt breddat bolagets portfölj inom autoimmuna sjukdomar.

  Läs mer
 • Delårsrapport 2018-01-01 till 2018-03-31

  2018-05-16, 08.30 (CEST)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

  Läs mer
 • Kallelse till årsstämma i Cyxone AB (publ)

  2018-05-04, 08.00 (CEST)
  Regulatorisk

  Aktieägarna i Cyxone AB (publ), 559020-5471, kallas härmed till årsstämma på Setterwalls Advokatbyrå AB, Stortorget 23, i Malmö tisdagen den 5 juni 2018 kl. 10.00.

  Läs mer
 • Cyxone erhåller meddelande om patentgodkännande avseende immunhämmandebehandling med cyklotiden T20K

  2018-04-23, 14.08 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att det europeiska patentverket, European Patent Office (EPO), har utfärdat sin formella avsikt att godkänna bolagets patentansökan avseende bolagets tillämpning av cyklotider som immunhämmande läkemedel. Godkännandet kommer att stärka bolagets patentportfölj och säkerställer skyddet för kandidaten T20K som visat fördelaktig farmakologisk effekt i prekliniska studier mot autoimmuna sjukdomar, så som multipel skleros (MS).

  Läs mer
 • Cyxones årstämma framflyttad till den 5 juni 2018

  2018-04-20, 17.28 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone meddelade idag att datumet för bolagets årsstämma ändras till den 5 juni 2018 på grund av intensifiering av arbetet relaterat till finansiering av bolagets läkemedelskandidat Rabeximod.

  Läs mer
 • Cyxones årsredovisning 2017-01-01--2017-12-31

  2018-04-10, 13.14 (CEST)
  Regulatorisk

  Läs mer