Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

 • Cyxone beställer mer Rabeximod substans och bekräftar tidsplanen för Fas IIb-programmet

  2020-01-29, 09.50 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att en beställning av mer Rabeximod-substans kommer att läggas tidigare än väntat med främsta syfte att säkerställa optimala förutsättningar för den kommande kliniska fas IIb-studien. Det proaktiva och strategiska beslutet följer av det pågående förberedelsearbete för substanskapsuleringen som startades tidigare i år och som är en del av Fas IIb-programmet. Till följd av detta väntas den första patienten påbörja dosering i den kliniska fas IIb-studien under det första kvartalet 2021.

  Läs mer
 • Cyxone anlitar Aptuit för kapsulering av fas II-kandidaten Rabeximod

  2019-12-02, 12.04 (CET)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat ett avtal med Aptuit, ett Evotec-bolag, för att utföra kapsuleringen av substansen Rabeximod. Detta är ett viktigt steg i förberedelserna för den planerade fas IIb-studien, i vilken patienter kommer att administreras kapslar med Rabeximod. Således säkras ytterligare ett steg i Rabeximod Fas IIb-programmet.

  Läs mer
 • Cyxone tecknar en brittisk kontraktsforskningsorganisation för sex månaders toxikologistudier med Rabeximod

  2019-11-21, 13.40 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolaget har tecknat avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för att genomföra de sex månader långa toxikologiska studierna med Rabeximod som krävs inför Fas IIb-studien. Förberedelserna för toxikologistudierna inleddes omedelbart med en plan för att inleda studierna direkt därefter.

  Läs mer
 • Rättelse: Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 09.20 (CET)
  Regulatorisk

  Rättelsen avser fel bifogad rapport. Korrekt version är nu bifogad. Sammanfattning av delårsrapport

  Läs mer
 • Delårsrapport 2019-01-01 till 2019-09-30

  2019-11-15, 08.56 (CET)
  Regulatorisk

  Sammanfattning av delårsrapport

  Läs mer
 • Kjell G. Stenberg avgår som VD för Cyxone

  2019-11-13, 17.41 (CET)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelse har beslutat att hitta en ny VD för att leda företaget in i nästa fas. Kjell G. Stenberg har beslutat att lämna företaget omedelbart. Ola Skanung, CFO, kommer att agera som tillförordnad VD. Rekryteringsprocessen för att hitta en ny VD påbörjas omedelbart.

  Läs mer
 • Cyxone meddelar att nyttjandegraden av teckningsoptionerna TO3 uppgick till 66% – tillförs 62,4 MSEK

  2019-09-25, 08.54 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag positivt utfall av nyttjandet av teckningsoptioner av serie 3 (TO3). Totalt nyttjades 11 622 863 teckningsoptioner, motsvarande cirka 66 procent av alla teckningsoptioner, för teckning av 11 622 863 aktier till en teckningskurs om 5,37 SEK per aktie. Genom nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Cyxone därmed cirka 62,4 MSEK före emissionskostnader.

  Läs mer
 • Cyxone informerar om sista dagen för utnyttjande av teckningsoptioner av serie 3

  2019-09-17, 11.51 (CEST)
  Regulatorisk

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar att imorgon, onsdagen den 18 september 2019, är den sista dagen för teckning av aktier genom utnyttjandet av Cyxones teckningsoptioner av serie 2018/2019 (TO3). Vissa förvaltare kan behöva tid för sin egen hantering, vilket innebär att sista dag för inlösen av TO3 kan infalla tidigare. Teckningsoptioner som inte har utnyttjats senast onsdagen den 18 september 2019 kommer att förfalla värdelösa.

  Läs mer
 • Cyxones VD Kjell G. Stenberg utökar sitt innehav i bolaget för privat räkning

  2019-09-13, 14.05 (CEST)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets VD Kjell G. Stenberg har för privat räkning utökat sitt ägande i bolaget genom att förvärva ytterligare 9 154 stycken aktier till en aktiekurs om 5,89 SEK.

  Läs mer
 • Cyxones styrelseordförande Bert Junno utökar sitt innehav i bolaget och utnyttjar teckningsoptioner

  2019-09-11, 11.53 (CEST)

  Cyxone (publ), ett svenskt bioteknikbolag inom autoimmuna sjukdomar, meddelade idag att bolagets styrelseordförande Bert Junno utökar sitt innehav i Cyxone och tecknar 100 000 stycken teckningsoptioner.

  Läs mer