Pressmeddelande

Cyxone presenterar T20K-programmet på ECTRIMS-konferensen

2022-10-26, 10.57 (CEST)

Cyxone presenterar de senaste resultaten av T20K-projektet vid Congress of the European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS) i Amsterdam.

Cyxone undersöker tillsammans med sina forskningssamarbetspartners vid Medical University of Vienna (MUV) T20K i prekliniska forskningsmodeller för multipel skleros. Nyligen gjorda upptäckter har avslöjat att T20K fungerar som en ny modulator av k-opioidreceptorn (KOR). Nya data från terapeutiska prekliniska modeller visade att en kombination av T20K och ett KOR-läkemedel uppvisade uppmuntrande positiva resultat: sjukdomsprogression hos djur blev fördröjda och myelinförlusten i nervvävnaden minskade. Datan ger stöd till ett nytt lovande koncept för kombinationsterapi. Prof. Christian Gruber, från Medical University of Vienna kommer att presentera datan vid ECTRIMS-konferensen i Amsterdam

“Ny data från vårt labb visar att T20K har aktivitet på immunceller och signalering av kappa-opioidreceptorn. Detta gav oss möjligheten att undersöka fördelaktiga effekter i sjukdomsmodeller av multipel skleros. En kombination av T20K och ett känt opioidläkemedel har stor potential att bli en first-in-class sjukdomsmodifierande och remyeliniserande läkemedelskandidat för vidare studier. ” säger Dr Gruber, en av uppfinnarna av tekniken och vetenskaplig rådgivare för Cyxone.

 

ECTRIMS är en ideell, oberoende organisation som fungerar som världens största professionella organisation dedikerad till förståelse och behandling av multipel skleros (MS).

 

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad VD

Tel: 070 781 88 12

E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

 

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

 

221026_Cyxone_PM_ECTRIMS