Pressmeddelande

Cyxone AB rapporterar lovande terapieffekt av T20K/KORa kombinationsbehandling i en terapeutisk preklinisk modell av MS

2022-05-03, 10.07 (CEST)

Cyxone AB (CYXO), ett företag i klinisk fas som utvecklar transformativa terapier inom det autoimmuna området för att förse patienter med förbättrade behandlingsalternativ, meddelade idag resultat från sitt pågående samarbete med Medical University of Vienna.

Bioteknikföretaget Cyxone utvecklar T20K, en läkemedelskandidat med first-in-class potential för behandling av multipel skleros. Cyxone och dess forskningspartner, Medical University of Vienna, rapporterade prekliniska data som ytterligare stöder T20K som en behandling för MS i kombination med en kappa opioidreceptoragonist (KORa).

Cyxone har tidigare rapporterat terapeutisk effekt av T20K/KORa läkemedelskombination i en modell där läkemedlet administreras före insjuknande och som därmed skyddar mot uppkomst av sjukdom. I en terapeutisk modell utvecklar forskningsdjuren sjukdomssymptom under flera dagar innan läkemedlen administreras. I den terapeutiska modellen ställs högre krav på effekt än i en modell i MS som bygger på förebyggande behandling.  När kombinationen T20K/KOR-agonist administrerades i den terapeutiska modellen visade sig effekten vara dosberoende och synergistisk. Detta ger stöd till behandlingskonceptet med T20K/KORa kombinationsterapi som en tillämplig terapi för MS och motiverar till ytterligare studier.

”Vi är glada över att ta del av de lovande prekliniska resultaten som även stödjer vår patentansökan och hypotesen för kombinationsbehandling med T20K/KORa. Med denna kombination kan vi ta ytterligare steg mot att utveckla en ny terapi riktad mot både tidig och mer avancerad MS som potentiellt utökar antalet behandlingsalternativ för MS,” säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

"Kappa opioidreceptorn har nyligen etablerats som ett lovande target för neurodegenerativa sjukdomar och verkar vara involverad i återuppbyggnaden av skadad myelinskida. Data från våra laboratorier om att T20K verkar synergistiskt med kända kappa-opioidreceptorläkemedel har triggat oss att nu börjat utforska möjligheten att utnyttja T20Ks potential för immunsuppression och som en substans som kan reparera skador på myelin, säger Christian Gruber från Medicinska universitetet i Wien.          

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande