Pressmeddelande

Justerat förslag avseende val och arvodering av styrelseledamöter inför årsstämma i Cyxone AB

2022-05-12, 16.55 (CEST)
Regulatorisk

De två största individuella aktieägarna i Cyxone AB, Ivar Nordqvist och Göran Ofsén, har meddelat att de lämnar ett nytt förslag avseende val och arvodering av styrelseledamöter inför årsstämman i Cyxone AB som hålls den 16 maj 2022. I anledning av detta förslag har de aktieägare som lämnat de ursprungliga förslag som presenterats i kallelsen meddelat att de återkallar sina förslag.

Det nya förslaget innebär att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter, att Bert Junno, Theresa Comiskey Olsen, Saad Gilani och Mikael Lindstam omväljs som styrelseledamöter samt att Bert Junno omväljs som styrelseordförande. Vidare innebär förslaget att styrelse-arvode ska utgå med 400 000 kronor till styrelseordföranden (450 000 kronor föregå-ende år) samt med 200 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter (225 000 kronor föregående år).

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 maj 2022, kl. 16.55.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande