Pressmeddelande

Cyxone påbörjar förberedande aktiviteter med en global kontraktsforskningsorganisation för att genomföra en fas 2b-studie i reumatoid artrit

2021-12-14, 13.02 (CET)

Cyxone (publ) meddelar idag att bolaget har ingått en överenskommelse om att inleda aktiviteter (Early Operations Agreement, EOA) med en internationellt välrenommerad klinisk kontraktsforskningsorganisation (CRO) för att förbereda den kommande kliniska fas 2b-studien av Rabeximod i patienter med reumatoid artrit. Som en del av EOA:n kommer CRO-företaget att stödja Cyxone i förberedande aktiviteter, inklusive att slutföra försöksprotokollet och att utse de länder och försökskliniker som motsvarar kriterierna för studiens utformning.

Cyxone utvecklar Rabeximod, en oral potentiell förstahandsbehandling för patienter som lider av den inflammatoriska sjukdomen reumatoid artrit (RA). I dagsläget är det många patienter som inte svarar på nuvarande behandlingar, eller där effekten avtar över tid. Rabeximod skiljer sig från nuvarande behandlingar genom att det dämpar en typ av inflammatoriska celler som är centrala för strukturella skador på kroppens leder som uppstår vid RA. Genom att dämpa dessa celler och genom att hämma produktionen av proinflammatoriska signalmolekyler som är viktiga för att driva den inflammatoriska processen har Rabeximod potential att behandla de patienter som inte svarar på någon annan behandling och att förhindra sjukdomsprogressionen på ett nytt och sjukdomsmodifierande sätt.

Studien kommer att vara randomiserad och dubbelblindad och bestå av tre armar som jämför två olika dosnivåer av Rabeximod som tillägg till standardbehandling med standardbehandling under en 16 veckors behandlingsperiod. Patientrekryteringen förväntas pågå under 12–18 månader.

”När vi nu närmar oss inlämnandet av en ansökan om att påbörja vår fas 2-studie av Rabeximod har det varit viktigt att säkra en erfaren och pålitlig CRO med dokumenterad global erfarenhet av att planera, genomföra och sammanställa resultaten från kliniska studier. Vi är glada att inleda dessa tidiga förberedande aktiviteter med en välrenommerad CRO som kommer att hjälpa oss att optimera och genomföra den kommande studien. Vårt syfte är att utveckla en mycket utmärkande, säker och effektiv behandling till patienter som lider av reumatoid artrit och för patienter som inte blir hjälpta av dagens behandlingar,” säger Tara Heitner, vd, Cyxone.                                                                         

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är FNCA Sweden AB, telefon: 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande