Pressmeddelande

Cyxone utser Erika Samuelsson till Chief Development Officer

2022-09-02, 11.01 (CEST)

Cyxone (publ), ett bioteknikföretag inom autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att Erika Samuelsson tillträder som ny utvecklingschef (CDO) i bolaget från den 1 september 2022. Med bred erfarenhet från arbete inom projektledning av läkemedelsutveckling i biotech-branschen blir Erika en viktig del i Cyxones fortsatta ambition att förstärka och utveckla bolaget.

Erika Samuelsson har en doktorsexamen i Immunologi från Lunds universitet och har över 20 års erfarenhet från Life Science-fältet. Erika har innehaft seniora roller på Alligator Bioscience AB, Idogen AB och nu senast på Immunovia AB. Hon har lång erfarenhet inom läkemedelsutveckling där hon har ansvarat för studier inom både sena och tidiga utvecklingsstadier. Hon har även stor erfarenhet av affärsutveckling, alliance management samt strategisk kommunikation i börsnoterade bolag.

Erika ska primärt vara ansvarig för fortsatta icke-kliniska och kliniska utvecklingsaktiviteter, med bl a den planerade fas 2b-studien med Rabeximod i patienter med medelsvår till svår reumatoid artrit (RA).

”Jag är väldigt glad för att få möjlighet att bidra till den fortsatta utvecklingen av Cyxones läkemedelskandidater, som har potential att förbättra många patienters livskvalité,” säger Erika Samuelsson, CDO, Cyxone.

”Vi är glada att välkomna Erika till teamet och med henne stärka och bredda utvecklingskompetensen i bolaget. Erika tar med sig en rad erfarenheter och kunnande från sin tidigare karriär som kommer bidra med att Cyxone nu kan ta nästa steg i utvecklingen av våra båda projekt,” kommenterar Carl-Magnus Högerkorp, tf VD, Cyxone.

Kontakt

Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Se pressmeddelande