Pressmeddelande

Cyxone rapporterar positivt utfall från regulatoriska toxikologistudier av Rabeximod

2020-10-30, 09.45 (CET)
Regulatorisk

Cyxone AB (publ.), ett svenskt bolag som utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar mot sjukdomar i immunsystemet, meddelade idag att man framgångsrikt har avslutat sex månader långa regulatoriska toxikologistudier av Rabeximod. Studieresultaten visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil. Det positiva utfallet gör det möjligt att genomföra kliniska studier i patienter med behandlingsperioder upp till sex månader. Cyxone inleder nu förberedelserna för att påbörja en klinisk fas 2-studie med Rabeximod i patienter med reumatoid artrit.

De avslutade sex månaders toxikologistudierna genomfördes i två djurslag enligt de krav som ställs av regulatoriska myndigheter för att kunna initiera längre kliniska studier med Rabeximod. Studieutfallen visar att läkemedelskandidaten har en gynnsam säkerhetsprofil vilket bekräftar resultaten från en tidigare, tolv veckors toxikologistudie. Det stärkta underlaget öppnar möjligheter för Cyxone att genomföra kliniska studier i patienter i upp till sex månader. Således fördubblas den potentiella behandlingstiden i fas 2-studier med Rabeximod. Detta kommer att spela en viktig roll för utformningen av den planerade fas 2-studien av Rabeximod i patienter med reumatoid artrit (RA) som planeras starta i slutet av 2021.

Parallellt med genomförandet av de toxikologiska studierna har förberedelser av studieläkemedel inför framtida studier och förberedelser inför uppstarten av bolagets kliniska studie i patienter med måttlig covid-19 genomförts. I september slutfördes produktionen av den aktiva substansen och studieläkemedlet för den förestående studien har därefter framställts i enlighet med god tillverkningssed (Good Manufacturing Practice). Bolaget är således förberett inför alla planerade studier.

”Vi är glada över att kunna meddela positiva resultat från de toxikologiska studierna som utgör en viktig del i förberedelserna inför den kliniska fas 2-studien av Rabeximod i patienter med reumatoid artrit som förväntas kunna inledas i slutet av 2021. Samtidigt ser vi fram emot att redan i närtid initiera en klinisk studie i patienter med måttlig covid-19. De nya patentansökningar som nyligen lämnats in ger potential till en betydligt längre marknadsexklusivitet och vårt välfyllda lager av läkemedelssubstans möjliggör framtida kliniska studier utöver de som idag är planerade. Detta innebär en stark position i framtida förhandlingar med potentiella samarbetspartner. Sammanfattningsvis står Cyxone väl förberett inför den vidare utvecklingen av säkra och patientvänliga behandlingar mot allvarliga sjukdomar i immunsystemet”, säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Pressmeddelande