Pressmeddelande

Cyxone ansöker om utökat patentskydd för Rabeximod

2020-11-10, 16.31 (CET)
Regulatorisk
MAR

Cyxone AB (publ.) meddelade idag att bolaget har lämnat in en ansökan om utökat patentskydd för läkemedelskandidaten Rabeximod till det Europeiska patentverket (EPO). En godkänd ansökan skulle stärka bolagets patentportfölj ytterligare och utöka perioden för Rabeximods marknadsexklusivitet.

Cyxone utvecklar Rabeximod, en potentiellt sjukdomsmodifierande läkemedelskandidat för behandling av kroniska sjukdomar som drabbar immunsystemet såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. I närtid planeras två kliniska prövningar för läkemedelskandidaten i syfte att utvärdera säkerhet och tolerabilitet vid behandling av måttlig covid-19 respektive reumatoid artrit.

Som ett resultat av bolagets intensifierade forsknings- och utvecklingsansträngningar har man inom ett mycket kort tidsspann kunnat lämna in fem separata patentansökningar. Initiativen möjliggör såväl en mer omfattande patentportfölj som ett förlängt skydd av de nuvarande immateriella rättigheterna. Givet ett positivt utfall kommer Rabeximod att erhålla utökat skydd till och med år 2041. En mer uttömmande beskrivning av den aktuella ansökan kommer att göras tillgänglig i april 2022, 18 månader efter att ansökan lämnats in.

”Vi är glada över de senaste framstegen inom utvecklingen av Rabeximod, som står inför kliniska studier inom två stora indikationer där det finns ett betydande behov av säkrare och effektivare behandlingar. I takt med att vi närmar oss förhandlingar med potentiella strategiska partner har vi intensifierat arbetet med att säkra en robust patentportfölj för att maximera värdet av vår unika läkemedelskandidat”, säger Tara Heitner, vd, Cyxone.

Kontakt

Tara Heitner, VD
Tel: +46 (0) 707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com

Denna information är sådan information som Cyxone AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2020 kl. 16.30 CET.

Om Cyxone

Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar i immunsystemet såsom reumatoid artrit och multipel skleros såväl som för akuta respiratoriska sjukdomstillstånd som orsakats av virus. Rabeximod är en läkemedelskandidat i Fas 2 och utvärderas som behandling för reumatoid artrit och måttlig covid-19. T20K är en läkemedelskandidat i Fas 1 för behandling av multipel skleros. Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, 08 503 015 50, ca@mangold.se. För mer information besök www.cyxone.com.

Se Pressmeddelande