Pressmeddelande

Valberedning utsedd inför Cyxone årsstämma 2023

2022-11-08, 13.35 (CET)

Cyxone AB (publ) meddelar härmed att valberednings ledamöter nu har utsetts inför årsstämma 2023. Valberedningen har utsetts i enlighet med riktlinjer fastlagda på årsstämman 2022.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, en representerande vardera av tre största aktieägarna jämte styrelseordförande, i enlighet med de principer som antogs under årsstämman måndagen den 16 maj 2022.

Valberedningen utgörs av:

  • Ivar Nordqvist
  • Göran Ofsén
  • Bert Junno, styrelseordförande i Cyxone AB
  • Mikael Lindstam, styrelseledamot i Cyxone AB

Valberedningen har till uppgift att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode, ordförande vid stämman och, i den mån det anses nödvändigt, ändringar i instruktionen för valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till
valberedning@cyxone.com eller följande adress:

Att: Valberedningen
Cyxone AB
Hyllie Boulevard 34
215 32 Malmö

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Kontakt
Carl-Magnus Högerkorp, tillförordnad VD
Tel: 070 781 88 12
E-post: carl.hogerkorp@cyxone.com

Om Cyxone
Cyxone AB (publ) (Nasdaq First North Growth Market: CYXO) utvecklar sjukdomsmodifierande behandlingar för sjukdomar som reumatoid artrit och multipel skleros. Rabeximod är en fas 2-läkemedelskandidat som utvärderas för möjlig behandling av reumatoid artrit. T20K är ett fas 1-läkemedelskandidat för behandling av multipel skleros. Certifierad rådgivare är FNCA Sweden AB. För mer information, besök www.cyxone.com

Se pressmeddelande