Pressmeddelande

Cyxone stärker laguppställningen ytterligare inför den fortsatta utvecklingen av bolagets läkemedelsprojekt

2020-10-05, 13.45 (CEST)

Cyxone AB (publ), ett svenskt bioteknikbolag som utvecklar förbättrade behandlingar av autoimmuna sjukdomar, meddelar idag att man rekryterat Sally Abdelmoaty som projektledare med uppgift att fokusera på nästa steg i utvecklingen av Cyxones läkemedelsportfölj. Rekryteringen kommer att stärka Cyxones kompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Sally Abdelmoaty ska främst fokusera på T20K-projektet, men hon kommer att bidra med sin djupa vetenskapliga kunskap i samtliga projekt.

Sally Abdelmoaty har en doktorsexamen i farmakologi och toxikologi från Karolinska Institutet i Solna och farmaceutiska fakulteten vid Suez Canal University, Egypten. Hon har lång erfarenhet av forskning inom reumatologi och antiinflammation samt från projektledning i den akademiska världen och läkemedelsindustrin. Dr. Abdelmoaty kommer närmast från det svenska biotech-företaget Kancera AB, där hon var preklinisk projektledare med ansvar för projekt inom ledgångsreumatism och multipel skleros. Hon var också engagerad i förberedelserna för en klinisk studie på covid-19-patienter.

”Sallys djupa kunskap inom våra terapeutiska kärnområden, och hennes expertis inom translationell forskning, kommer att bidra starkt i vårt arbete med att föra prekliniska projekt till klinisk fas. Hennes gedigna vetenskapliga bakgrund inom reumatologi och multipel skleros och hennes förmåga att driva projekt framåt kommer att vara en stor tillgång för Cyxone, som för närvarande befinner sig i en väldigt spännande utvecklings- och tillväxtfas”, kommenterar Cyxones Chief Operating Officer, Malin Berthold.

Sally Abdelmoaty tillträdde sin tjänst den 1 oktober 2020.

Kontakt

Cyxone AB (publ)
Tara Heitner, VD
Tel: 0707 81 88 08
Email: tara.heitner@cyxone.com
Adelgatan 21
211 22 Malmö

Om Cyxone

Cyxone AB är ett kliniskt biomedicinskt bolag med en portfölj av immunomodulerande läkemedel för behandling av immunologiska sjukdomar som t.ex. multipel skleros (MS), ledgångsreumatism och covid-19. Bolagets läkemedelsportfölj bygger på två tekniska pelare i form av oralt tillgängliga molekyler och cyklotidbaserade läkemedel som hämmar nyckelprocesser i kroppens celler som är typiska för olika immunsjukdomar. Cyxones teknologier har potentialen att adressera ett ouppfyllt behov genom att ta fram nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar. Bolaget har två läkemedelskandidater, T20K för behandling av MS i klinisk fas I, samt Rabeximod för ledgångsreumatism (RA) och covid-19 i kliniska fas II-program. Cyxones Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Mangold Fondkommission AB som kan nås på 08-503 015 50, ca@mangold.se. www.cyxone.com

Se Pressmeddelande