Vi är inne i en spännande period för Cyxone där mycket händer och jag får många frågor från aktieägare som jag gärna vill besvara men inte alltid har möjlighet till av olika skäl. Vårt största fokus under de senaste månaderna har legat på att slutföra finansieringen av fas 2b-studien för Rabeximod. Vi har gjort stora framsteg men processen har tyvärr tagit längre tid än vad jag hade hoppats på. Anledningen till detta är att min övertygelse är att rätt partnerskap kommer att gynna bolaget på bästa sätt långsiktigt. Som börsnoterat bolag blir man idag uppvaktad av investerare med olika komplexa finansieringslösningar och jag är mån om att finna en lösning som både är fördelaktig för Cyxone och våra aktieägare.

Uppdatering av Rabeximods finansiering
Jag har i tidigare nyhetsbrev och presentationer nämnt att jag rest genom Europa och över Atlanten flera gånger de senaste månaderna för att träffa intresserade institutionella investerare. När vi började denna resa var vi inte beredda på att vi skulle få så mycket uppmärksamhet men vi kan stolt konstatera att det finns ett stort intresse både för Cyxone och Rabeximod. Men baksidan av det stora intresset har visat sig vara tidsåtgången som mängden möten, med alla parter, i olika länder har krävt. Den uppenbara fördelen är att vår tilltro har stärkts betydligt i vår ambition att hitta en eller flera investerare som delar Cyxones vision och strävan att ta fram innovativa läkemedel inom autoimmuna sjukdomar. Flera av dessa investerare är erfarna inom våra sjukdomsområden och kommer att kunna tillföra strategisk kompetens samt ingångar till uppköpande bolag.

Så, var står vi nu? Som nämnt pågår diskussioner med flera parter och med flera investerare. Diskussionerna är lärorika och intressanta men kräver mycket tid samtidigt som Cyxones verksamhet och pågående studier med T20K behöver min uppmärksamhet. Dessa diskussioner kan se olika ut, men jag har bland annat fått många detaljerade frågor. Även om jag kan intyga att detta är en tidskrävande process, för alla parter, är det viktigt att påminna sig själv att detta inte är något som inleds utan ett verkligt och seriöst intresse. Jag är inte orolig att vi inte kommer att nå finansieringsmålet, men jag kan tyvärr inte avslöja mer i nuläget.

Vi är stolta över att Cyxone på kort tid har byggt upp en stark utvecklingsportfölj inom autoimmuna sjukdomar genom Rabeximod i fas 2b för ledgångsreumatism, T20K som snart är i fas 1 för multipel skleros och potentiellt en tidig utvecklingskandidat inom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Portföljen innebär en riskspridning för våra aktieägare och dess potential är vad vi bedöms på när investerare överväger om Cyxone passar in i deras investeringsportfölj. Det står bortom allt mitt tvivel att vår potential vida överstiger vårt nuvarande börsvärde och vi hoppas att vårt arbete kommer att belöna våra trogna aktieägare inom kort. Slutligen så vill jag även meddela att vi följer tidsplanen för våra studier, trots den tidskrävande finansieringsprocessen. Ett stort tack till alla aktieägare för ert stöd, tålamod och förståelse över att vi inte kan råda över tidsåtgången av vissa processer.

Malmö 5 april 2018

Kjell G Stenberg
VD