Läs nyhetsbrevet i webbläsaren

VDn kommenterar

Den senaste tiden har varit mycket händelserik. Viktiga delmål har uppnåtts i utvecklingsprocessen för såväl Rabeximod som T20K. Mycket är på gång inom organisationen och vi är i full gång med att rekrytera en ny VD för att ta Cyxone vidare i den expansiva fas vi står inför.

Tillsammans med Cyxones kompetenta och erfarna team och våra samarbetspartners är mitt uppdrag som tillförordnad VD att fortsätta driva våra projekt och aktiviteter enligt lagd plan. Vi tittar även på att expandera teamet och hur vi bäst ska bygga organisationen för kommande behov.

Utvecklingsarbetet med våra läkemedelskandidater är i full gång. Planen är lagd inför kommande aktiviteter, både för T20K och Rabeximod. Tack vare aktieägarnas stöd och det goda utfallet för teckningsoptionen av serie 3 (TO3) har vi på Cyxone nu möjlighet att lägga i ytterligare en växel i utvecklingen av våra två kandidater.

Kort och gott har vi på Cyxone en spännande tid framför oss 2020. Målet för styrelsen, teamet och mig är att fortsätta utveckla bolaget, driva utvecklingen av våra läkemedelskandidater och bygga värde.

Jag vill med detta sagt ta tillfället i akt att önska er en god jul och ett gott nytt år!

Malmö 23 december 2019

Ola Skanung
Tillförordnad VD och CFO

Rabeximod

Utvecklingen av Rabeximod, vår kandidat mot ledgångsreumatism, går stadigt framåt. Den sex månader långa toxikologistudien, vars resultat kommer ligga till grund för kommande Fas IIb-studie i patienter är nu igång. För bara några veckor sedan meddelades det om tecknat avtal med en brittisk kontraktforskningsorganisation (CRO) för genomförande av toxikologistudien, vilket markerar ett viktigt steg framåt i utvecklingsprocessen. Arbetet med förberedelser inleddes omedelbart med en plan för att inleda studierna direkt därefter.

Inför Fas IIb-studien i patient meddelade vi nyligen att vi slutit avtal med Evotec-bolaget Aptuit för kapseltillverkning av substansen. Aptuit har tidigare erfarenhet av just Rabeximod då de tillverkade kapslarna för den tidigare genomförda Fas IIa-studien. Det är en stor mängd kapslar som kommer att behövas då man utöver att ge dessa till patienter, kontinuerligt före, under och efter studien behöver göra kontroller av dem för att säkerställa att inget hänt med produkten vid hantering och lagring. Kapslarna kommer också efter tillverkning att genomgå en rad förstudier för att säkerställa kvalitets- och patientsäkerhetskrav.

Andra relevanta förberedelser inför Fas IIb-studien i närtid inkluderar att välja ut bra leverantörer av bioanalys och centrallabb. Det är mycket viktigt att rätt partner väljs, för att säkerställa effektiv och högkvalitativ analys och resultat från studien. Vidare ses nu de regulatoriska kraven över för de länder i vilka studien kommer att bedrivas. Detta är processer som är högst nödvändiga att bedriva med stor noggrannhet för att säkerställa att de uppsatta målen, tidsramarna och kvalitetskraven kommer att upprätthållas utan förutsedda problem.

Med dessa parallella processer igång går arbetet mot Fas IIb-studien i full fart framåt.

T20K

Gällande T20K för multipel skleros har vi precis formellt avslutat arbetet med den slutliga kliniska studierapporten efter fas 1-studien som genomfördes tillsammans med QPS i Nederländerna. En högst betydande milstolpe som tar oss ett regulatoriskt steg framåt.

Inför fortsatta kliniska studier pågår för närvarande arbetet med att studera alternativa orala beredningar och det format som ska ligga till grund för en framtida produkt. Samtidigt och beroende av den orala formuleringen pågår detaljplaneringen av Fas I-II studierna.

          

 

 

 

 

 

Stärkt närvaro i Schweiz och vidare

I och med Cyxones närvaro i Schweiz, genom vårt helägda dotterbolag i Basel, kan vi kontinuerligt stärka vår internationella position genom närheten till internationella investerare och potentiella partners. Det är en spännande kontext att befinna sig i och vi på Cyxone ser fram emot att fortsätta stärka vår närvaro på den vetenskapliga såväl som den affärsmässiga arenan.