Läste en gång en kommentar från en aktieägare i Cyxone som sa att ju mindre bolaget kommunicerar desto mer arbetar de. I detta nyhetsbrev vill jag visa att påståendet stämmer!

De senaste månaderna har Cyxone haft två aktiviteter i fokus; studierna som krävs för kliniska studier med T20K för multipel skleros under 2018 och finansieringen av fas 2B med Rabeximod för patienter med ledgångsreumatism.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och ge en kort översikt av Cyxones aktiviteter och resultat.

T20K för multipel skleros
Som Cyxone beskrev i Prospektet inför noteringen av Cyxone på Nasdaq/First North år 2016 så inledde bolaget arbetet med en verifiering av forskarnas resultat med T20K. Dessa studier genomfördes under hösten 2016 och första halvåret 2017. Det visade sig att det forskarna i Wien och i Freiburg funnit kunde reproduceras av oberoende laboratorier, vilket i min erfarenhet är ganska ovanligt. Cyxone undersökte dessutom T20Ks toxicitet och fann en stor marginal mellan aktiv dos och toxisk dos som man ibland brukar kalla ”terapeutiskt index”.

Studierna under 2017 har ytterligare klarlagt T20Ks fysikaliska och biologiska egenskaper vilka visar att substansen har egenskaper som skulle kunna göra den mycket lämplig som läkemedel. En viktig observation var att T20K har mycket god hämning av sjukdomssymptom i mus-MS modellen trots att man inte kunde finna någon fri substans i blodet (oftast är den farmakologiska effekten beroende av hur mycket fri substans som finns i blodet). Detta stämmer väl med observationen att T20K fortfarande har god hämning av mus-MS även om man endast förbehandlar djuren med T20K före studien. Vi fann i studier under 2017 att T20K tycks söka sig till och stanna kvar i de vävnader i kroppen som reglerar inflammation, mjälte och tarm.

Denna ”naturliga målsökning” till immunreglerande organ skulle kunna möjliggöra en specifik behandling av MS patienter med potentiellt låg risk för biverkningar beroende på mycket låg mängd T20K i blodcirkulationen. Cyxones vision av en effektiv behandling av MS med låg toxicitet har alltså stärkts.

Aktuell studieinriktning med T20K
Även om T20Ks låga nivåer i blod och fördelning till immunreglerande organ är mycket positivt så leder det till att bolaget måste göra inledande fas 1 med intravenös injektion av T20K. Av säkerhetsskäl måste man kunna visa en säker nivå av fri T20K i blodet innan man går vidare i det kliniska programmet. Cyxones studier är därför inriktade på att undersöka T20Ks effekter efter intravenös injektion och därefter göra en fas 1. I fas 1 kommer bolaget att fastställa en säker, fri blodnivå av T20K och därefter växla över utvecklingen till oral behandling med T20K.

Studier för att finna rätt dosintervall är i sin slutfas och studierna i två djurslag med upprepad dosering av T20K kan därefter starta. Fas 1-studier är planerade att slutföras under året.

Finansiering av Rabeximod och fas 2B reumatoid artrit-studier
Under de fyra senaste månaderna har jag träffat fler investerare än jag förmodligen gjort under hela min karriär. Har t.ex. hunnit med två resor till USA och en resa i Europa under senaste månaden. Cyxone söker institutionella investerare som kan följa bolaget under dess utveckling. Vi har fått mycket gott mottagande och erfarna investerare uttrycker att de ser bra potential i bolaget. Meddelar när vi nått vårt mål för denna investering.

Cyxone och Sourcia har startat konkret projektplanering inför fas 2B-studien i patienter med ledgångsreumatism. Som tidigare meddelats har bolaget redan tillräckligt med certifierad Rabeximod-substans för att snabbt kunna starta fas 2B-studien.

Pilotstudie för inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)
Som tidigare meddelats så pågår en studie med en cyklotid i en djurmodell för IBD på det Medicinska Universitetet i Wien. Resultat förväntas under mars månad i år. Ett positivt resultat skulle kunna leda till en breddning av Cyxones portfölj under befintligt patentskydd.

Strukturering av projektarbetet
Arbetet med Cyxones projekt ökar snabbt och därför stärker bolaget sitt samarbete med Sourcia. Cyxone och Sourcia strukturerar sitt arbete genom att tydliggöra ansvar samt införa klara rapport- och beslutsvägar vilket är avgörande för att hålla tidsplan och budget. Schemat nedan sammanfattar den aktuella arbetsformen.

180220_Organisation

 

Cyxones styrelse sätter de långsiktiga målen och följer upp mål och kostnader.
Cyxone/Sourcia projektgrupp diskuterar och föreslår hur studierna ska utföras.
Styrgruppen beslutar om prioritering av vilka studier som ska göras och när de ska utföras.
Projektledarna tar kontakt med olika företag i olika länder för att få kostnadsförslag samt ser till att studierna utförs enligt plan och i tid.
Vetenskapliga rådet ger råd om de vetenskapliga förutsättningarna för olika studier.

Kommande evenemang
Cyxone kommer att presentera bolaget vid BioStock Live den 28 februari i Stockholm. Information om eventet och anmälningsformulär finns på BioStocks webbsida.

Vi kommer även delta i BioEurope Spring i Amsterdam den 12-14 mars.

Malmö 20 februari 2018

Kjell G Stenberg
VD