Läs nyhetsbrevet i webbläsare

VDn kommenterar

Kjell G. Stenberg, VD Cyxone

När dagarna blir kortare och mörkret faller tidigare och tidigare för var dag är jag mycket glad över de många goda nyheter som har kommit att prägla Cyxone den senaste tiden, vilket även avspeglas i detta nyhetsbrev. I centrum står bland annat den lyckade TO3 som löstes in i september. Vi är glada över det förtroende vi har fått genom den så stora andel som intecknat sina andelar, hela 66%. Detta har inbringat 62,4 miljoner kronor till bolaget. Dessa kommer att komma till god användning för att driva Rabeximod genom såväl toxicitetsstudie som fas 2b och för att ta T20K vidare i det orala utvecklingsprogrammet.

Så, trots att vi går mot mörkare tider utomhus, präglas Cyxones arbete av en ljus syn på framtiden och de möjligheter vi har framför oss. Detta kommer inte utan hårt jobb, och jag är därför oerhört tacksam för vårt kompetenta och engagerade team och våra partners som tillsammans arbetar med bolagets två lovande kandidater. Vår vision att kunna erbjuda nya effektiva och säkra läkemedel som kan förbättra livskvalitén för de som är drabbade av autoimmuna sjukdomar lyser starkt framför oss.

Vidare vill jag mitt i allt detta också lyfta och tacka alla aktieägare och intressenter som tog sig tiden att träffa oss i Stockholm, Göteborg och Malmö under våra investeringsträffar. Många givande möten och samtal. Jag uppskattar också de email som ni sänder och försöker svara så gott jag hinner och tillåts –och jag uppmanar er att fortsätta hålla utkik i våra pressmeddelanden och nyhetsbrev för mer information om framtiden.

Med detta sagt vill jag önska er en fortsatt fin höst.
Malmö, 5 november 2019

Kjell G. Stenberg
VD, Cyxone

Rabeximod

Med gott tillskott i kassan och stärkta av det stora förtroende våra investerare visat för oss siktar vi nu framåt i det fortsatta arbetet med Rabeximod. Här har vi alltså två stora punkter på agendan; en sexmånaders toxikologistudie i två djurslag som myndigheterna kräver och kapsulering av den GMP-kvalité av Rabeximod substans som ingick vid förvärvet av projektet från OxyPharma.

Toxikologistudien kommer att pågå i sex månader, vilket tidsmässigt är en fördubbling jämfört med den 12-veckors fas 2b-studie som OxyPharma genomförde. Försöksdjuren kommer dock inte att få mer substans än tidigare, där man inte noterade några toxiska effekter av Rabeximod. Jag ser ingen anledning att tro att en längre studie skulle orsaka ”nya” toxiska effekter, men studierna måste ändå genomföras för att få myndighetsgodkännande för att behandla patienter under 24 veckor, vilket den fas 2b-studien vi planerar ska vara. För tillfället så utvärderar vi olika företag att anlita för studien med ytterst noggrannhet för att försäkra oss om att man erbjuder goda villkor för de djur man testar på. Jag är själv mycket engagerad i dessa typer av frågor, och redan under 1980-talet forskade jag för att ta fram cellmodeller för att undersöka substansers toxiska effekter för att på så sätt, till viss mån, kunna minimera användandet av djurmodeller. Med långt engagemang i dessa frågor kommer jag fortsatt se till att ha ett en proaktiv förhållning till vilka företag vi anlitar för dessa typer av uppdrag.

Parallellt med toxikologistudien genomförs även förberedelser av själva substansen som ska användas i vår fas 2b-studie i patienter med ledgångsreumatism. Vi har redan tillverkad Rabeximod substans i GMP-kvalité men denna är nu i granulerat format, dvs som ett pulver, medan det är kapselformat som ska användas i studien. Därför behöver vi en ny stor sats av förkapslad Rabeximod – nästan dubbelt så många än vad som ska ges till patienterna (även placebokapslar), då man kontinuerligt före, under och efter studien behöver kunna ta kontrollprover för att säkerställa att inget hänt med produkten vid hantering och lagring. Kapslarna behöver genomgå en lång rad förstudier, produktionssystemkontroller och analyser genom varje steg, för att säkerställa att alla de kvalitets- och patientsäkerhetskrav som behöver uppfyllas för produkten möts. Detta är ett spännande steg framåt och här kommer kapitaltillskottet väl till pass.

T20K

Nyligen avslutades den fas 1-studie som Cyxone genomförde tillsammans med QPS i Nederländerna. Vi är mycket glada över de positiva resultat som kom ur den studien, där T20K kunde mätas i blodplasma redan vid den allra lägsta dosen, 0,005 mg/kg, samtidigt som ingen av de friska frivilliga uppvisade några symtom på biverkningar av behandlingen. Precis de resultat som vi hoppades på.

Med dessa goda resultat i ryggen fokuserar vi nu på att ta fram en bra oral beredning för T20K då vi vet att patienter föredrar att kunna ta en tablett eller kapsel istället för en injektion. Vidare kommer vi att redan nu skissa på en design av en fas 1-studie med T20K i oralberedning som så enkelt som möjligt bäddar för att kunna genomföra en fas 2-studie där T20Ks unika egenskaper tydligt kan demonstreras. Med vårt engagerade och kompetenta team har jag goda förhoppningar om kommande framsteg.

Internationell exponering

På Cyxone har vi alltid siktet inställt mot en internationell horisont och det gör mig därför extra glad när vi blir uppmärksammande i de större sammanhangen, vilket vi känt av det senaste. Jag vill även lyfta att vi vidare har fått bra gensvar från läkemedelsbolag och ett ökat intresse från investerare i Europa och USA, men detta är något jag inte kan gå in i detalj på mer just nu.